Na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i u drugom je tromjesečju 2016. nastavljen rast broja paketa, što je utjecalo i na ostvarenje većeg ukupnog prihoda svih davatelja poštanskih usluga.

ZAGREB, 5. rujna 2016. – U drugom tromjesečju 2016. na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj vidljiv je nastavak trendova iz prethodnih razdoblja. Glavno područje rasta je u segmentu paketskih usluga, gdje je broj tih usluga veći za čak 18 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2016., odnosno 14 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći utjecaj na rast imalo je povećanje broja „ekspres“ paketa, odnosno usluga koje u sebi sadrže neku od dodanih vrijednosti, a u kojima sve veći dio zauzimaju i pošiljke u sklopu e-trgovine. Broj takvih paketa je za 21 posto veći nego u prethodnom tromjesečju. Usporedno s rastom broja paketa raste i udjel paketa na ukupnom tržištu, a trenutno paketi zauzimaju nešto više od 5 posto ukupnog udjela svih pošiljki.

Pozitivna kretanja zabilježana su i kod ostvarenja prihoda od obavljanja poštanskih usluga gdje su, bez obzira na smanjenje ukupnog broja poštanskih usluga, prihodi u drugom tromjesečju porasli za 2 posto u odnosu na prvo tromjesečje 2016. te 8 posto u odnosu na isto razdoblje lani, i to prvenstveno zbog povećanja usluga vezanih uz pakete. Očekuje se daljnji nastavak takvih kretanja na tržištu s obzirom na pozitivna kretanja u gospodarstvu, koja posljedično utječu i na potražnju za poštanskim uslugama, ali i zbog mogućnosti koje se nude davateljima poštanskih usluga za rast u okviru povećanog obujma e-trgovine.

Na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj svoje usluge je pružalo 22 davatelja, od kojih je davatelj HP-Hrvatska pošta d.d. vodeći davatelj s udjelom od oko 80 posto na tržištu.

Pokazatelji tržišta elektroničkih komunikacija mogu se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a na poveznici: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60.

Pratite HAKOM i na Twitteru @HAKOMsluzbeni