Održavanju okruglog stola prethodili su radni sastanci predstavnika HAKOM-a s predstavnicima luka Ploče i Šibenik, a razgovaralo se o liberalizaciji tržišta željezničkih usluga, obvezama operatora uslužnih objekata i mogućnostima razvoja željezničkog tržišta kroz uslužne objekte luka, koje su značajan generator prijevoza za željezničke teretne prijevoznike, kao i o mogućnostima poboljšanja u vidu povećanja količine tereta i kvalitete prijevoza.

ZAGREB, 12. svibnja 2017. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) organizirala je 6. Okrugli stol dionika na tržištu željezničkih usluga, s naglaskom na regiju Jug i važnost luka u navedenoj regiji, koji je održan ovog petka, 12. svibnja, u Splitu. Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, predstavnici Grada Šibenika, Hrvatske gospodarske komore (HGK), Pravnog fakulteta u Splitu, Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, lučkih uprava i luka Šibenik, Split i Ploče, upravitelja infrastrukture (HŽ Infrastruktura d.o.o.) i teretnih željezničkih prijevoznika.

Održavanju 6. Okruglog stola dionika na tržištu željezničkih usluga prethodili su radni sastanci predstavnika HAKOM-a, Odjela željezničkih usluga, u lukama Ploče i Šibenik s predstavnicima navedenih luka gdje se razgovaralo o liberalizaciji tržišta željezničkih usluga, obvezama operatora uslužnih objekata i mogućnostima razvoja željezničkog tržišta kroz uslužne objekte luka koje su značajan generator prijevoza za željezničke teretne prijevoznike kao i o mogućnostima poboljšanja u vidu povećanja količine tereta i kvalitete prijevoza.

HAKOM je uvodno prezentirao stanje na tržištu željezničkih usluga i regulatorne aktivnosti na tržištu željezničkih usluga u 2016. Cilj Okruglog stola je potaknuti raspravu svih dionika na tržištu željezničkih usluga o konkurentnosti željezničkog teretnog prijevoza i značaju istog u gospodarstvu. Glavna rasprava vodila se oko uloge i značaja luka regije Jug u razvoju željezničkog teretnog prijevoza. U cilju rješavanja izazova koji su prisutni na tržištu željezničkih usluga u regiji Jug, potrebno je uskladiti djelovanje svih dionika na spomenutom tržištu, što bi utjecalo na jačanje konkurentnosti navedenih luka, te u konačnici jačanje gospodarstva RH u cjelini. Jačanje uloge luka u željezničkom teretnom prijevozu u Republici Hrvatskoj također je važno i zbog utjecaja na ukupan teretni prijevoz Europske unije.

HAKOM je do sada uspješno održao pet okruglih stolova, na kojima su aktivno sudjelovali dionici tržišta željezničkih usluga, luka i gospodarstva s ciljem razmatranja stanja u željezničkom sektoru i promocije željezničkog prijevoza. Kroz zajedničku raspravu potiče se dionike tržišta željezničkih usluga na stvaranje još boljih uvjeta za funkcioniranje tržišta i podizanje kvalitete prijevozne ponude i kvalitete prijevozne usluge, a sve u cilju povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske u željezničkom prijevozu tereta.