Ukupna količina prevezene robe željeznicom veća je za 17 posto u odnosu na prethodno tromjesečje.

ZAGREB, 6. prosinca 2016. – U trećem tromjesečju 2016. nastavlja se pojačana poslovna aktivnost novih teretnih željezničkih prijevoznika, što je vidljivo kroz povećano korištenje željezničke infrastrukture i željezničkih usluga, osim usluga formiranja, rasformiranja i promjene sastava vlakova koje bilježe pad. U promatranom razdoblju je 4 posto više ostvarenih vlak kilometara u odnosu na prethodno tromjesečje.

Treće tromjesečje obilježila je pojava dva nova teretna prijevoznika u Republici Hrvatskoj, i to Rail & Sea d.o.o., Zagreb i SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Ljubljana, Slovenija. Tako je krajem rujna u Republici Hrvatskoj aktivno, osim povijesnog teretnog prijevoznika, šest novih teretnih prijevoznika, od kojih su tri registrirana u Republici Hrvatskoj, a druga tri u zemljama članicama Europske unije. Novi teretni prijevoznici u 2016. stalno bilježe povećanje udjela na tržištu te je po ostvarenim tonskim kilometrima u trećem tromjesečju taj udio 16 posto.

Istovremeno, na tržištu putničkog željezničkog prijevoza, broj prevezenih putnika je za oko 1 posto niži u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine.

Pokazatelji tržišta željezničkih usluga mogu se pronaći na internetskoj poveznici http://www.hakom.hr/default.aspx?id=60

# # # 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10110 Zagreb

Tel. + 385 (0)1 700 70 07

Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr