ZAGREB, 6. ožujka 2017. (Hina) – Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) na sjednici u ponedjeljak trebala bi donijeti prijedlog metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, unutar kojega su i naknade lokalnih opskrbljivača.

Očekuje se kako će te naknade u odnosu na sadašnje biti smanjenje, kako cijena plina za kućanstva od 1. travnja, sukladno odluci Vlade, ne bi rasla.

HERA-in prijedlog metodologije, nakon današnjeg utvrđivanja, ide u javnu raspravu koja bi, kako se očekuje, trebala biti okončana sredinom ožujka ili nekoliko dana kasnije.

Naime, HERA na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu utvrđuje i krajnju cijenu plina za kućanstva, a trenutno se primjenjuje Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine. Stoga novu odluku o iznosu tarifnih stavki odnosno krajnoj cijeni opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja ove godine treba donijeti do kraja ovog mjeseca.

Lokalnim opskrbljivačima nova je metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki važna jer se njome određuje i varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom, odnosno opskrbna marža. Prema važećom metodologiji, opskrbna marža trenutno iznosi 0,0149 kuna po kilovatsatu (kn/kWh, bez PDV-a), a uz to kućanstva plaćaju i fiksnu mjesečnu naknadu za opskrbu plinom (u iznosu od 14 kuna).

Lokalni opskrbljivači već su upozorili da bi im smanjenje naknade za opskrbu ugrozilo poslovanje, jer i sada posluju na rubu rentabilnosti. Matematički smo obrazložili što bi se dogodilo ako se Vladini zahtjevi da cijena plina za kućanstva ostane na istoj razini kao sada “u potpunosti preliju na opskrbljivače”, kažu i u najvećem opskrbljivaču Gradskoj plinari Zagreb – Opskrba.

Naime, Vlada je krajem veljače donijela odluku o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina (HEP) dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo te poručila da građani od 1. travnja neće osjetiti nikakvu promjenu u cijeni plina.

Vladinom odlukom opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina, odnosno HEP-u utvrđena je cijena od 18,09 lipa po kilovatsatu (odnosno 0,1809 kn/kWh) po kojoj je dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo i ta je cijena određena za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.

Iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike tada su objasnili kako građani ne bi trebali osjetiti promjenu cijene te da su pronađene mogućnosti za uštedu, primjerice u smanjenju udjela koju u cijeni imaju tranzitni i transportni, kao i troškovi skladištenja i sl.

Te bi uštede trebale poništiti utjecaj rasta cijene plina na međunarodnom tržištu (trenutno su te cijene oko 20-22 lipe po kilovatsatu), na konačnu cijenu koju plaćaju krajnji potrošači, ali će određeni gubitak, kako se procjenjuje, osjetiti opskrbljivači, distributeri, operator plinskog transportnog sustava Plinacro i HEP.

Po kojoj će cijeni HEP nabavljati plin za sada se ne zna. Naime, u petak, 3. ožujka istekao je natječaj HEP-a za nabavu plina, a neke neslužbene informacije govore kako se na njega javila samo Ina, no s kojom cijenom i da li se o tome još razgovara ne žele izlaziti ni u jednoj kompaniji.

Iz HEP-a zasad odgovaraju da do definitivnog okončanja natječajnog postupka (do potpisivanja ugovora) HEP nije u mogućnosti komentirati sam natječajni postupak te da i nakon okončanja natječajnog postupka ugovorene cijene predstavljaju poslovnu tajnu.

Prema izmjenama Zakona o tržištu plina, koje je Sabor prihvatio sredinom veljače, Ina više nema obvezu plin iz nalazišta u Hrvatskoj isporučivati HEP-u po reguliranoj cijeni.

Izmjenama je također određeno da će Vlada, na prijedlog resornog Ministarstva, odrediti cijenu plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi za opskrbu kupaca iz kategorije kućanstvo.

No, opskrbljivači plin za potrebe kućanstava ne moraju kupovati od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu (odnosno HEP-a), već takav ugovor mogu sklopiti “ako to smatraju oportunim i svrsishodnim”, ili plin mogu kupovati na tržištu, ako im se to više isplati.

(Hina)