ZAGREB, 24. svibnja 2017. (Hina) – Hrvatska poštanska banka (HPB) od 1. srpnja 2017. ponovno snižava kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatom u skladu s padom nacionalnih referentnih stopa, izvijestili su u srijedu iz banke.

U skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za eure i kune, HPB će  od 1. srpnja 2017. sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatom i to na kredite uz valutnu klauzulu sniziti za 0,35, a na kredite u kunama za 0,25 postotna poena u odnosu na dosadašnje uvjete.

Riječ je o 8. snižavanju kamatnih stopa na kredite HPB-a građanima u posljednje tri i pol godine, a kamate su u tom razdoblju snižene od 1,57 do 2,09 postotnih poena, ovisno o vrsti odnosno valuti kredita.

Hrvatska udruga banaka (HUB) ranije u srijedu objavila je novi izračun Nacionalne referentne stope prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS), koju dio banaka u Hrvatskoj koristi kao promjenjiv parametar na postojeće i nove kredite građanima.

Prema posljednjem izračunu za prvo tromjesečje 2017., NRS je pao u prosjeku za 0,09 do 0,13 postotnih bodova za kune i 0,13 do 0,20 za eure u odnosu na prethodno tromjesečje. Vrijednosti novih stopa 12-mjesečnog NRS1 su 1,02 posto za kune i 1,31 posto za euro; 12-mjesečnog NRS2 0,75 posto za kune i 1,17 posto za euro, a 12-mjesečnog NRS3 0,90 posto za kune i 1,36 posto za euro.

(Hina)