Prema posljednjim podacima HNB-a, na osnovi stanja, ukupni depoziti (isključujući središnju državu) iznosili su na kraju veljače 56,1 mlrd. eura.

Na godišnjoj razini, rast ukupnih depozita usporio je s 4,5% u siječnju na 3,5% u veljači. Na mjesečnoj razini zabilježen je pad za 2,4%, što je dobrim dijelom posljedica smanjenja depozita kućanstava (-2,3% mjesečno) povezanog s ulaganjem u državne trezorske zapise koji nose veči prinos od oročavanja sredstava u bankama, prenose RBA analitičari.

Promatrano po sektorima, ukupni depoziti kućanstava iznosili su gotovo 37 mlrd. eura ili 65,9% ukupnih depozita. Rast promatranih depozita usporio je s 1,8% godišnje u siječnju na 1,6% godišnje u veljači. Usporavanje godišnjeg rasta krajem 2023. godine bila je posljedica učinka baznog razdoblja s obzirom na to da je u istom razdoblju godinu dana ranije došlo do zamjetnog povećanja stanja na transakcijskim računima povodom približavanja uvođenja eura. 

Cijeli članak možete pročitati na: poslovnipuls.com

Image by Alexa from Pixabay