Ulaganja u znanost, istraživanje i inovacije jedan su od ključnih preduvjeta za povećanje konkurentnosti i pokretanje gospodarskog rasta Republike Hrvatske. Međutim, zastarjela i nedovoljno razvijena istraživačka infrastruktura, manjak resursa za provedbu istraživanja i nedostatan prijenos znanja i tehnologija uvelike ograničavaju kapacitete istraživačke zajednice u Hrvatskoj.

U usporedbi s prosjekom zemalja članica Europske unije koje izdvajaju 2,07 posto BDP-a za sektor istraživanja i razvoja, u Hrvatskoj se izdvaja svega oko 0,8 posto BDP-a što hrvatske znanstvene organizacije čini manje konkurentnima i nedovoljno razvijenima, a istraživanja i inovacije stagniraju.

Korištenjem bespovratnih sredstava iz EU fondova Hrvatska je odlučila stati na kraj ovom negativnom trendu i u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. podići postotak ulaganja u istraživanja i razvoj. Kroz EU natječaje osigurat će se značajna sredstva hrvatskim poduzetnicima i drugim potencijalnim prijaviteljima, kako bi se unaprijedio i prilagodio istraživački sustav tako da pridonosi razvoju društva i rastu gospodarstva. Velik dio potpora usmjerit će se na privatna ulaganja u razvoj istraživanja i inovacija te za nabavku znanstveno-istraživačkih usluga s ciljem pokretanja novih ili temeljno izmijenjenih postupaka i proizvoda.

„Ulaganje u istraživanje i razvoj kruna je rada poduzetnika, jer omogućava povećanje konkurentnosti i stvaranje dodatne vrijednosti. Takva ulaganja neophodna su da bi hrvatsko gospodarstvo postalo konkurentnije i izašlo na europska i međunarodna tržišta stvaranjem novih proizvoda i usluga“, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Trenutno su u Hrvatskoj otvorena dva velika natječaja u području znanosti, istraživanja i razvoja, čija je ukupna vrijednost veća od 1,5 milijardi kuna.

Hrvatska inovacijama

Kroz otvoreni trajni natječaj „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ poduzetnicima je na raspolaganju 748 milijuna kuna iz EU fondova za istraživanje i razvoj poslovnog sektora s ciljem razvijanja nove usluge, proizvoda i tehnologije, poboljšanja poslovnih procesa i suradnje s institucijama za istraživanje te razvoj i jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

„Podrška razvoju Centara kompetencija“ ograničeni je natječaj ukupne vrijednosti oko 786 milijuna kuna. Ovim natječajem potaknut će se suradnja akademije i industrije kako bi se osigurala poveznica između novih znanstvenih spoznaja i njihove uspješne primjene u gospodarstvu. Centri kompetencija predstavljaju novu vrstu istraživačke infrastrukture neophodne za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama koja će biti specijalizirana za davanje podrške poslovnom sektoru u istraživačko-razvojnim aktivnostima i  komercijalizaciji inovacija.

IZVOR: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova / www.strukturnifondovi.hr