Iz Hrvatske pošte se doznaje da je zaprimila jednu ponudu u postupku javne nabave za taj projekt, a odluku o njoj donijet će u roku od 90 dana od otvaranja ponude, nakon tajnog postupka njezina pregleda i ocjene.

Hrvatski telekom jedini je poslao ponudu na javni natječaj Hrvatske pošte za projekt Digitalni poštar u sklopu kojega nabavljaju 2.500 smartphone uređaja, 2.200 bežičnih bluetooth pisača i pripadajući software, vidljivo je iz zapisnika o javnom otvaranju ponuda na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Ponuda HT-a vrijedna je 7,8 milijuna kuna bez PDV-a, koliko su i planirali investirati u Hrvatskoj pošti.

Iz Hrvatske pošte se doznaje da je zaprimila jednu ponudu u postupku javne nabave za taj projekt, a odluku o njoj donijet će u roku od 90 dana od otvaranja ponude, nakon tajnog postupka njezina pregleda i ocjene.

“Postupak javne nabave počeo je 13. listopada slanjem poziva na nadmetanje u Elektronički oglasnik javne nabave te objavom u Službenom listu EU, a rok za otvaranje istekao je 20. studenog ove godine i stigla je jedna ponuda”, kažu iz Pošte ne otkrivajući tko je dostavio ponudu, uz napomenu da je “postupak pregleda i ocjene ponuda u tijeku i tajan je do donošenja odluke”.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr