Iako je turistička sezona praktično okončana i veliki broj ljudi koji imaju svoje kuće na otoku Hvaru otišao svojim domovima, u jelšanskom naselju Vitarnja prikupljeni su potpisi na peticiju kojom se od Općine zahtjeva prekid građenja betonskih objekata na tom predjelu koji odstupaju od dosadašnjeg uobičajenog urbanističkog uređenja naselja.

Peticija je predana na općinski protokol, a našoj redakciji su dostavljene fotografije nekoliko objekata koji su u izgradnji, a kojima kritičari dokumentiraju o čemu je riječ.

Dalje se navodi da trenutačna izgradnja betonskih objekata pokazuje da to nije slučaj, budući da pregledom gradnji proizlazi da oni zauzimaju gotovo cijele parcele na kojima se grade, te da “premašuju i najveću dopuštenu bruto izgrađenost građevinske čestice od 30 posto koliko je propisano Prostornim planom Općine Jelsa”.

Također, te građevine nisu propisno udaljene od prometnice (minimalno četiri metra), niti je poštovana minimalna udaljenost od susjednih međa, odnosno regulacijske linije, tvrde potpisnici peticije.

– Takvom bezobzirnom betonizacijom bez okoliša i zelenila dolazi do nepovratne devastacije prostora i mijenjanja dosadašnjeg krajobraza koji je upravo najveća vrijednost Vitarnje i svih njezinih stanovnika. Da ne govorimo da se time i negativno utječe na kvalitetu života mještana koji tu žive tijekom cijele godine, a o čijim interesima bi lokalna vlast zapravo trebala najviše brinuti i skrbiti – upozoravaju građani, pa stoga traže hitan sastanak s općinskim načelnikom i njegovim “resornim” suradnicima.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay