Trgovci na malo i drugi poslovni subjekti koji zalihe proizvoda za koje su snižene stope PDV-a vode po prodajnim cijenama s ukalkuliranim PDV-om sadržanim u prodajnoj cijeni dužni su zadnjeg dana primjene ranije porezne stope provesti inventuru, popisati zalihe tih proizvoda i podatke iz zapisnika o provedenoj inventuri evidentirati u poslovnim knjigama.

Trgovci i drugi poslovni subjekti sami odlučuju hoće li zbog smanjenja stope PDV-a smanjiti cijenu tih proizvoda ili će zadržati dosadašnju cijenu, a za smanjeni iznos PDV-a povećati svoju zaradu. No, valja očekivati da će većina proizvođača i trgovaca zatečene zalihe od 1. travnja 2022. prodavati po nižim cijenama.

Pretporez i predujmovi

Poduzetnici koji su do 31. ožujka 2022. obavili uvoz proizvoda za koje je naknadno snižena stopa PDV-a ostvaruju pravo na pretporez prema stopi obračunanoj i važećoj u razdoblju u kojemu je primljena isporuka, čak i ako naknadno prime račun dobavljača. Za primjenu stopa PDV-a mjerodavan je datum isporuke, s tim da su primljena isporuka i primljeni račun uvjet korištenja prava na pretporez.

Cijeli članak možete pročitati na: lidermedia.hr

Foto: Pixabay