I plaće u gospodarstvu su ‘koma‘, evo kolika je satnica u drugim zemljama EU-a…

Prosječno je u Hrvatskoj radnik u zdravstvu i socijalnoj skrbi plaćen 13 eura, a triput veća je satnica trgovca u Belgiji, građevinara u Francuskoj, Nizozemskoj, Finskoj i Austriji. Prosječna satnica građevinara u Njemačkoj je 31 euro, a najviše po satu zarađuju građevinari u Danskoj – 43 eura, a najmanje u Bugarskoj 5,6 eura dok je hrvatska prosječna građevinarska satnica od 10 eura veća još samo od mađarske, rumunjske i bugarske satnice u tom sektoru.

Plaće po satu u zdravstvu i socijalnoj skrbi najveće su u Švedskoj 48 eura, Luksemburgu 45 eura i Danskoj 43 eura, a u Irskoj i Njemačkoj su po 34 eura. Slovenska satnica u zdravstvu i socijalnoj skrbi je 23 eura, a Češka 18 eura, dok od hrvatskih 13 eura manje imaju Bugari, Mađari, Rumunji, Poljaci i Grci.

Manju satnicu od Hrvatske imale su 2008. godine Slovačka, Poljska, Litva i Estonija a danas su iznad hrvatske prosječne satnice. Slovačka je primjerice, u tom razdoblju podigla satnicu sa sedam eura na lanjskih 14,2 ili 103 posto. U drugim zemljama koje visinom prosječnih satnica zaostaju još uvijek za Hrvatskom, te satnice rastu znatno brže. Bugarske su satnice od 2008. porasle 169 posto na sedam eura prošle godine, rumunjske su porasle 102 posto na 8,5 eura, a satnice u Letoniji narasle su 188 posto na 11,1 euro. Nastave li ove zemlje koje zaostaju rasti ovakvom brzinom, Hrvatska će im uskoro gledati leđa.

Prosječne bruto satnice u za cijelo gospodarstvo u 2021. u eurima

EU 29,1

Eurozona 32,8

Njemačka 37,2

Irska 33,5

Hrvatska 11,2

Italija 29,3

Austrija 37,5

Slovenija 21,1

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr