Hrvatske banke kojima građani moraju plaćati masne naknade za uslugu “vođenja” tekućih računa – kako bi mogli raspolagati svojim plaćama i mirovinama jer se država nije pobrinula da zarađene prihode dobiju bez takvog “oporezivanja” – dobivaju od 1. lipnja pravu konkurenciju!

Otad će isplata plaća biti moguća i preko računa u Revolut Banku, digitalnoj banci koja takve usluge ne naplaćuje, a i ostale naknade, ponajprije one koje se odnose na transfer novca, ili nema ili su minimalne.

Potvrdili su nam to u Hrvatskoj narodnoj banci, a jedina prepreka koja stoji između plaćanja brojnih naknada, bez objašnjenja i opravdanosti njihova stvarnog troška, i dostupnog vlastitog novca je – informatička pismenost.

Cijeli članak možete pročitati na: vecernji.hr

Foto: Pixabay