Kao pomoć poduzetnicima pogođenim ruskom agresijom na Ukrajinu HBOR u okviru tih mjera u ponudi danas ima nekoliko posebnih programa. Uz povoljnije kreditiranje tekućeg poslovanja te osiguranje (jamstava) kredita za likvidnost izvoznika, to uključuje i subvencioniranja premije osiguranja po tim programima.

Jedna od tih privremenih mjera, pod nazivom Obrtna sredstva Kriza 2022, s provedbom je krenula prije mjesec i pol odnosno s početkom rujna.

Namjena im je financiranje nabave sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage te opći troškovi tekućeg poslovanja. Interes poduzetnika za navedeni program kreditiranja je, kažu, velik.

Nešto ranije, odnosno krajem srpnja započela je provedba još dvije mjere koje su se također morale prethodno uskladiti s EK-ovim privremenim okvirom za pomoć gospodarstvu povezanih s ukrajinskom krizom, a to su program osiguranja kredita za likvidnost izvoznika (pojedinačno i portfeljno) te program subvencioniranja premije osiguranja po tim programima.

Ti se programi provode u suradnji s poslovnim bankama i HBOR-om na temelju zaključenih Sporazuma o osiguranju portfelja, objašnjavaju u HBOR-u. Dodaju kako je, prema dosadašnjim informacijama banaka, i kod tih programa interes poduzetnika veoma velik.

Kad je riječ o kriznoj mjeri Obrtna sredstva KRIZA, zainteresirani korisnici trebaju dokazati da imaju poteškoće u poslovanju uzrokovane izravnim ili neizravnim učincima ruske agresije na Ukrajinu temeljem kriterija za procjenu učinaka krize. Raspoloživa sredstva za taj program ovise o prijavljenom limitu potpora usvojenom od strane Europske komisije.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay