– Očekivanja su da bi turistička sezona trebala biti bolja, ali sve ovisi o COVID-u. Ove godine ne možemo očekivati puni oporavak, najraniji oporavak BDP-a je kraj 2022., a neke aktivnosti, uključujući i turizam, ne prije 2023. Deficit će ići preko 3%.

To će biti korak i baza prema daljnjem rebalansu proračuna. Nedavno je izdana velika obveznica na međunarodnom tržištu, po najpovoljnijim uvjetima do sada. Trebamo svi zajedno na svojim stavkama učiniti dodatne uštede, a za ovu godinu ostajemo pri tome da ćemo vidjeti smanjivanje javnog duga u BDP-u, što bi značilo da ćemo učiniti sve, bez obzira na izuzetno velik efekt COVID-a, da COVID bude u smislu javnih financija jednokratni šok – u 2020. bilo je to nešto manje od 8% BDP-a, javni dug je završio na 89,1 posto – kazao je. 

Žalosti ga da se dogodila podjela između privatnog i javnog sektora i naglašava da nema proračuna i javnih financija bez gospodarstva, a gospodarstva nema bez jake države. 

Cijeli članak možete pročitati na: jutarnji.hr

Foto: Pixabay