ZAGREB, 2. siječnja 2017. (Hina) –  Indeksi MIREX kategorija A, B i C, prema podacima HANFA-e, zadnjeg su radnog dana u prošloj godini u odnosu na prethodni dan nastavili povećavati svoju vrijednost.

Tako je vrijednost MIREX-a kategorije A u petak u odnosu na prethodni dan porasla 0,20 posto, na 127,7275 bodova. Posljedica je to rasta vrijednosti većine mirovinskih fondova kategorije A. Vrijednost fonda PBZ Croatia osiguranja A poskočila je 0,46 posto, na 130,9191 bod, a fonda Erste Plavi A za 0,30 posto, na 128,4826 bodova. Fond AZ A je porastao 0,23 posto, na 128,6533 boda. Istodobno je vrijednost Raiffeisen fonda A i u petak oslabila, za 0,08 posto, na 123,9618 bodova.

MIREX kategorije B je ostvario rast za 0,27 posto, na 233,8197 bodova, poduprt rastom vrijednosti polovine mirovinskih fondova kategorije B. Najviše je porasla vijednost fonda PBZ Croatia osiguranja B, za čak 2,44 posto, na 218,2967 bodova, a povećala se i Erste Plavog B, za 0,06 posto, na 242,4307 bodova. Istodobno je vrijednost za 0,11 posto pala Raiffeisen fondu B, na 236,2798 bodova, kao i fondu AZ B kategorije, na 235,4686 bodova.

MIREX kategorije C je porastao 0,09 posto, na 118,1501 bod. U toj su kategoriji fondovi također bili recipročno podijeljeni na dobitnike i gubitnike. Tako je vrijednost fonda PBZ Croatia C poskočila  0,9 posto, na 118,0417 bodova a AZ fonda C je porasla za 0,04 posto, na 115,0692 boda.

Na vrijednosti je izgubio fond Erste Plavi C, za 0,03 posto, na 118,4715 bodova, te Raiffeisen fonda C, za 0,14 posto, na 121,6279 bodova.

MIREX je prosječna vrijednost obračunske jedinice svih OMF-ova iste kategorije (A,B,C), koja se računa kao ponderirana aritmetička sredina, pri čemu ponder predstavlja udjel pojedinog OMF-a u ukupnoj neto imovini svih OMF-ova iste kategorije.

(Hina)