ZAGREB, 24. svibnja 2017. (Hina) – Hrvatska udruga banaka (HUB) objavila je novi izračun Nacionalne referentne stope prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS), koju dio banaka u Hrvatskoj koristi kao promjenjiv parametar na postojeće i nove kredite građanima, a koji pokazuje da je za prvo tromjesečje ta stopa pala u prosjeku za 0,09 do 0,20 postotnih bodova.

Prema posljednjem izračunu za prvo tromjesečje 2017., NRS je pao u prosjeku za 0,09 do 0,13 postotnih bodova za kune i 0,13 do 0,20 za eure u odnosu na prethodno tromjesečje. Vrijednosti novih stopa 12-mjesečnog NRS1 su 1,02 posto za kune i 1,31 posto za euro; 12-mjesečnog NRS2 0,75 posto za kune i 1,17 posto za euro, a 12-mjesečnog NRS3 0,90 posto za kune i 1,36 posto za euro.

Kod kredita banaka koje primjenjuju NRS najnovija promjena bit će vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u kolovozu ove godine, a kao i do sada, sve banke koje koriste NRS poslat će svojim klijentima obavijest o utjecaju novog NRS-a na njihove kredite i anuitete, ističu iz HUB-a.

U Hrvatskoj trenutno tri banke svoje kamate na kredite vežu uz NRS – Zagrebačka banka, OTP banka i Hrvatska poštanska banka.

Od uvođenja, NRS kontinuirano u padu

Iz HUB-a podsjećaju i da je od početka primjene do danas NRS kontinuirano u padu.

Kamatne stope na kredite kod kojih se, primjerice, primjenjuje 12-mjesečni NRS umanjene su u posljednje četiri godine između 1,35 i 2 postotna boda za kredite u kunama te između 1,66 i 1,98 postotnih bodova za kredite u eurima. Zanimljivo je da je od prve objave 12-mjesečnog NRS3 on svih 17 puta padao, kako za kune, tako i za eure, kažu iz HUB-a.

“Iako je nemoguće točno prognozirati kretanje NRS-a u budućnosti, u sljedećim tromjesečjima i dalje postoji prostor za pad jer je NRS ovisan o kretanju kamatnih stopa koje hrvatske banke plaćaju na depozite fizičkih i pravnih osoba, a ne direktno o inozemnim referentnim stopama npr. EURIBOR-u”, zaključuju iz HUB-a.

NRS se koristi temeljem Zakona o potrošačkom kreditiranju, a izračunava ga HUB od 2012., koristeći isključivo javno objavljene podatke Hrvatske narodne banke. Pojednostavljeno rečeno, NRS je ukupan iznos koji su banke isplatile kao kamate na depozite podijeljen s prosječnim iznosom tih depozita.

Izračunava se za razne valute, vrste depozita i rok – tromjesečni NRS je iznos isplaćen u tri mjeseca podijeljen s tromjesečnim prosječnim stanjem, a isto tako i šestomjesečni i dvanaestomjesečni. To se označava kao 3M, 6M i 12M.  Brojka iza NRS-a označava računa li se stopa gledajući samo depozite fizičkih osoba (NRS1), uz njih i depozite nefinancijskog sektora (NRS2), ili uključuje i depozite financijskog sektora (NRS3), odnosno depozite svih pravnih i fizičkih osoba.

(Hina)