U slučaju kada se zatekne radnik koji nije prijavljen, smatrat će se da je zaposlen kod poslodavca šest mjeseci prije dana kada je utvrđena nepravilnost. Poslodavac će mu za tih šest mjeseci morati isplatiti punu plaću i doprinose

Ministarstvo rada uputilo je u javno savjetovanje prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada. To je prvi pokušaj da se neprijavljeni rad definira i suzbije zakonom. Neprijavljeni rad prisutan je u različitim djelatnostima i u različitim pojavnim oblicima, od potpuno neevidentiranog rada, koji uključuje i pojavu “lažne samozaposlenosti”, do, različitih varijanti djelomično neprijavljenoga rada. Javno savjetovanje otvoreno je do 19. rujna.

Kolokvijalno poznat kao “rad na crno”, neprijavljeni rad negativno utječe na razvoj ukupnog gospodarstva budući uskraćuje državu za pripadajuća javna davanja, a radnika za odgovarajući dohodak, pravo na mirovinski staž i osiguranje drugih radničkih prava. Neprijavljeni rad nerijetko podrazumijeva i nezadovoljavajuće uvjete rada, uključujući izloženost rizicima zbog neodgovarajuće zaštite na radu, nedostatnu socijalnu zaštitu te ograničene mogućnosti za razvojem i napredovanjem takvih radnika, navodi predlagač zakona.

U prijedlogu zakona definira se neprijavljeni rad u užem smislu kao nepostojanje prijave na obavezna osiguranja, dok definicija u širem smislu obuhvaća situacije kada radnik ima formalno zasnovan radni odnos, ali se dio rada koji obavlja ne evidentira i ne plaća.

Cijeli članak možete pročitati na: tockanai.hr