Banke su ustale protiv odluke Ustavnog suda tvrdnjom da im je povrijeđeno pravo na pravično suđenje jer nisu saslušani njihovi djelatnici niti je postavljeno prethodno pitanje Sudu EU

Još jedna bitna instanca odbacila je prigovore pet hrvatskih banaka na pravomoćna rješenja kolektivnog spora u slučaju Franak – Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu odbacio je kao neosnovane prigovore PBZ-a, OTP-a, RBA, Addiko i Erste banke protiv odluke Ustavnog suda od 2. veljače 2021. u predmetu Franak, kolektivnom sporu koji se vodio za ništetnost valutne klauzule.

Ustavnu je tužbu podiglo sedam banaka, od kojih se pet obratilo Sudu za ljudska prava tvrdeći da im je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zato što su Vrhovni sud i Ustavni sud odbili postaviti prethodna pitanja Sudu Europske unije o tumačenju prava EU-a i zato što su odbijeni dokazni prijedlozi za saslušanjem zaposlenika banaka.

Oba prigovora su ocijenjena kao neosnovana.

Nova je to pljuska bankama u iščekivanju pravorijeka Ustavnog suda RH oko prava na obeštećenje konvertiranih kredita i ništetnosti cijelih ugovora o kreditima u CHF.

Cijeli članak možete pročitati na: vecernji.hr