Ustavni sud donio je važnu presudu u slučaju franak. Odbio je ustavnu tužbu Zagrebačke banke koja je tvrdila da nije imala pravedno suđenje, odnosno da treba ukinuti ranije sudske odluke Vrhovnog suda RH, Županijskog suda u Osijeku, te Općinskog suda u Osijeku u slučaju u kojem su ništetnima proglašene promjenjive kamate na kredite u švicarskim francima.

Konkretno, Zagrebačka banka je u tužbi navela kako joj je povrijeđeno ustavno pravo na pravično suđenje, točnije pravo na na neovisan i nepristran sud, te pravo na obrazloženu sudsku odluku i zabranu proizvoljnosti. Time im je, kažu, ugroženo načelo pravne sigurnosti i vladavine prava.

Cijeli članak možete pročitati na: telegram.hr

Foto: Pixabay