Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „Razvoj e-usluga“. Ukupna vrijednost natječaja iznosi 626.018.159,00 kuna, od čega će 532.115.435,15 kuna biti sufinancirano EU sredstvima.
U okviru ovog natječaja financirat će se razvoj e-aplikacija kao što su e-Zdravlje, e-Uprava za zemljišno i prostorno planiranje, e-Kultura, e-Turizam, e-Pravosuđe i e-Uključivanje, kako bi se građanima pružila bolja usluga i povećala produktivnost javnog sektora.
„Sa nešto više od 600 milijuna kuna, kroz ovaj natječaj povećat ćemo dostupnost e-usluga građanima. Osigurat ćemo povećanje korištenja informacijske i komunikacijske tehnologije i modernizirati javnu upravu“, izjavio je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.
Natječaj za financiranje e-usluga javne uprave
Ulaganjima u e-upravu očekuje se povećanje razine korištenja usluga e-uprave od strane građana, bolja transparentnost, odgovornost i učinkovitost javne uprave kroz izradu 15 e-servisa za građane te povećanje korištenja e-uprave za 30 posto.
Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 700.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju 132.000.000,00 kuna. Natječaj je objavljen u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“