Treća međunarodna znanstvena konferencija EUBAL III 2016. pod nazivom “Europska unija – Izazovi proširenja i zapadni Balkan” održana je na Visokoj školi “Banja Luka College” 11. studenog 2016. godine u Amfiteatru akademaca.

Zahvaljujući prošlogodišnjem doprinosu brojnih znanstvenika i stručnjaka u području medija i ekonomije ova konferencija je prepoznata u regiji kao kvalitetna i stoga je ove godine okupila stručnjake iz sedam zemalja koji su svojim prezentacijama uistinu doprinijeli kvalitetnoj raspravi i izmjeni ideja.

I ove godine znanstvenenici i stručnjaci prezentirali su radove na temu aktualnih procesa u Europskoj uniji i okruženju s aspekta iskustva mladih članica u Europskoj uniji i s aspekta zemalja kandidata u procesu pridruživanju Europskoj uniji, kao što je Bosna i Hercegovina. Budući da sam proces ulaska u EU zahtijeva procese harmonizacija zakonodavstva i prakse iznesen je širok dijapazem tema iz područja ekonomskih, pravnih, informacijskih i politoloških znanosti.

Za sve zainteresirane za temu biti će zanimljiva i informacija da će svi radovi biti objavljeni u Zborniku konferencije koji će biti dostupan i u online verziji na stranicama BLC fakulteta.