Veće cijene zabilježene su i u kupoprodajama pašnjaka, poljoprivrednog zemljišta koje se isključivo koristi za ispašu stoke.

Prosječna cijena oranica kupljenih u Hrvatskoj u 2020. porasla je za 640 kuna dosegnuvši 25.824 kune po hektaru, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku.

Iskazano u kvadratnim metrima oranica, kao zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda, u Hrvatskoj u prosjeku se lani kupovala za 2,5 kune.

Podaci državnih statističara o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta pokazuju da je lani prosječna cijena kupljenih livada iznosila 16.730 kuna po hektaru, ili 1,67 kn/m2.

U usporedbi s 2019. godinom hektar livade poskupio je za 2767 kuna. Livada (zasijana ili samonikla), inače, definira se kao zemljište koje se koristi trajno, pet ili više godina, za uzgoj krme i nije uključeno u plodored.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay