Prema podacima iz posljednjeg priopćenja Državnog zavoda za statistiku ostvaren je pad indeksa potrošačkih cijena (CPI) u siječnju 2016. godine u odnosu na prosinac 2015. godine, što znači da su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku niže za 0,7%. Cijene dobara su u prosjeku niže za 1,0%, dok su cijene usluga u prosjeku ostale na razini cijena iz prosinca 2015. godine.

pad-indeksa-potrosackih-cijena-1Najviše su rasle cijene hrane i bezalkoholnih pića (u prosjeku više za 1,3%), zatim pokućstva, kućanske opreme i redovitog održavanja kućanstva (u prosjeku više za 0,6%), a minoran rast cijena (u prosjeku svaka skupina za više od 0,1%) ostvaren je kod alkoholnih pića i duhana, rekreacije i kulture, restorana i hotela te raznih dobara i usluga (među kojima su najviši rast cijena ostvarila dobra i usluge za osobnu njegu). Kao posljedica tradicionalnih sezonskih sniženja najznačajniji pad cijena ostvaren je kod odjeće i obuće (u prosjeku niže za 10,9% – za usporedbu, u studenom 2015. u ovoj skupini ostvaren je pad od 0,5%, a u listopadu 2015. pad je iznosio 0,7%), prijevoza (u prosjeku niže za 2,2%) te stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva (u prosjeku niže za 0,9% – najviše se ističe pad cijena tekućih goriva od 13,9%).  U siječnju 2016. godine nije došlo do značajnih promjena u cijenama u skupinama zdravlja, komunikacija te obrazovanja u odnosu na cijene iz prosinca 2015. godine.

Ovakvi rezultati ukazuju na nastavak opadanja cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju, jer je pad vrijednosti indeksa u odnosu na prethodni mjesec također ostvaren u prosincu i studenom 2015. godine. Promatrano na godišnjoj razini, u 2015. i 2014. godini ostvaren je pad indeksa potrošačkih cijena u odnosu na prethodnu godinu.

Pad indeksa potrošačkih cijena i u zemljama Europske unije

Treba napomenuti da je pad indeksa potrošačkih cijena u siječnju 2016. ostvario značajan dio zemalja Europske unije, kod kojih su također prisutni deflatorni pritisci. S obzirom na kretanje cijene nafte u razmatranom razdoblju, ovakva kretanja nisu iznenađujuća.