ZAGREB, 5. lipnja 2017. (Hina) – Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) u ponedjeljak su izvijestili da od danas započinje primjena usluga SEPA-e – izravno terećenje, koje poduzećima i komunalnim tvrtkama omogućava da izravna terećenja kojima korisnici plaćaju njihove usluge provode jednostavno i brzo, samo s jednom poslovnom bankom.

Nakon što je 2016. uspostavljen nov način obavljanja platno-prometnih transakcija po pravilima SEPA-e (jedinstvenog područja plaćanja u eurima), od 5. lipnja u Hrvatskoj započinje primjena HRK SDD Sheme – SEPA izravno terećenje, koje poduzećima i komunalnim tvrtkama omogućava da izravna terećenja kojima korisnici plaćaju njihove usluge, provode jednostavno i brzo, samo s jednom poslovnom bankom, uz bolju kontrolu, niže troškove za primatelja i efikasniju neprekinutu obradu naloga, navodi se u priopćenju.

Riječ je o jedinstvenom skupu pravila, praksi, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih unutar bankovne zajednice u Hrvatskoj za izvršavanje izravnih terećenja u kunama.

HRK SDD Shema, kako se navodi, usklađena je sa SEPA platnom shemom EPC-a (European Payments Council) poštujući pri tom sve nacionalne specifičnosti kako bi se sudionicima nacionalnog platnog prometa olakšao prelazak na SEPA platnu shemu u trenutku uvođenja eura kao službene valute Hrvatske.

Iz HUB-a napominju kako se izravno terećenje u EU često koristi za tzv. ponavljajuća plaćanja, primjerice za komunalne račune, račune teleoperatera, naknade za užine, naknade za boravak u vrtiću, školarine i druga slična plaćanja.

U Hrvatskoj je plaćanje izravnim terećenjem prisutno već 17 godina, no novi SEPA standard SDD donosi promjenu u obradi naloga izravnih terećenja i pojednostavljen proces plaćanja.

Prema SDD shemi, komercijalna ili komunalna tvrtka (primatelj) za provedbu naloga od danas ima mogućnost ugovoriti uslugu izravno terećenje, ako to želi, samo s jednom poslovnom bankom, neovisno u kojoj banci u Hrvatskoj platitelji imaju transakcijske račune koji se terete nalozima izravnog terećenja.

Banka primatelja plaćanja, koju primatelj plaćanja odabere kao banku preko koje će procesirati naloge izravnih terećenja, će preko Nacionalnog klirinškog sustava uputiti naloge izravnih terećenja prema bankama u Hrvatskoj u kojima platitelji imaju transakcijske račune koje je platitelj naveo na suglasnosti kao račun terećenja.

Do sada je, kako navode iz HUP-a, primatelj plaćanja morao sa svakom bankom bilateralno ugovoriti procesiranje naloga izravnih terećenja i to samo za platitelje te banke.

Uslugu će moći koristiti  svi primatelji plaćanja pod uvjetom da imaju otvoren transakcijski račun u banci primatelja, da su tehnički spremni za SEPA izravno terećenje i da su od korisnika svojih usluga dobili jedinstvenu Suglasnost za plaćanje SEPA izravnim terećenjem.

Sepa izravnim terećenjima omogućuje se platiteljima redovito plaćanje njihovih obaveza prema primatelju plaćanja.

SEPA Pravila isto tako propisuju niz pogodnosti za platitelje od kojih izdvajamo pravo platitelja na povrat plaćenih sredstava (tzv. Refund), prvo na opoziv jednog naloga (tzv. Refusal), obvezu primatelja plaćanja da platitelju pošalje obavijest o datumu i iznosu terećenja I sl.

To su  pravila koja prema SEPA standardu vrijede u cijeloj EU.

U navedenom projektu su sudjelovali predstavnici banaka, FINE, HUB-a, HGK  i HNB-a, a sve pod vodstvom Nacionalnog odbora za platni promet.

(Hina)