Prenosimo novoobjavljene natječaje u 186. broju Newslettera Grada Splita kako slijedi:

 

*** R.br. 8

NatječajNatječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.4. Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, tip operacije 4.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliš

Donator / DonacijaMinistarstvo poljoprivrede / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Rok podnošenja: Najava

Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice lokalne samouprave i civilne udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti i zaštite okoliša

Aktivnosti projekta: Prihvatljivi troškovi Natječaja: ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i živica,uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta, nabava električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka), izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri, obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu, ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

***R.br. 20

NatječajJavni poziv za dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod ZelEn NOVO!

Donator / Donacija: HEP grupa d.d.

Rok podnošenja: 16.01.2017.

Korisnici: Registrirane institucije ili ustanove sa sjedištem u RH osnovane za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima

Aktivnosti projekta: Predmet javnog poziva je dodjela donacija za potporu projekata iz područja energetske učinkovitosti i/ili izgradnju obnovljivih izvora energije integriranih u građevine, ustanovama javnog sektora koje skrbe o socijalno osjetljivim kategorijama i koje ne obavljaju djelatnosti radi stjecanja dobiti. Riječ je o korištenju sredstava prikupljenih  na ime naknade za prodaju proizvoda HEP Opskrbe ZelEn za 2016. godinu. ZelEn, električna energija dobivena isključivo iz obnovljivih  izvora, namijenjena  je  kupcima  kategorije poduzetništvo i jedinstveni  je  takav proizvod na tržištu električne energije  u Republici Hrvatskoj. Sva sredstva od prodaje proizvoda ZelEn prikupljaju se u posebni fond te se koriste  namjenski  za  projekte  energetske  učinkovitosti  i  izgradnju obnovljivih izvora  energije  integriranih u građevine. Rezultati natječaja će biti objavljeni do 10. veljače 2017.

 

***R.br. 21

NatječajErasmus – Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju osposobljavanju i naukovanju NOVO!

Donator / DonacijaAgencija za mobilnost i programe EU

Rok podnošenja: 17.01.2017.

Korisnici: Pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (više srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje) mali, srednji ili veliki poduzetnici (javni ili privatni), gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili na sličan način relevantna sektorska/strukovna organizacija, lokalno ili regionalno tijelo vlasti

Aktivnosti projekta: Erasmus+ je nova, poboljšana verzija Erasmus programa koji je namijenjen za razmjenu studenata. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe kojima uključuje obrazovanje, edukaciju, programe za mlade i po prvi put unutar svojih aktivnosti uključuje i sportske programe.

 

***R.br. 29

Natječaj: Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena NOVO!

Donator / Donacija: Ministarstvo poljoprivrede

Rok podnošenja: 31.01.2017.

Korisnici: Fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, obrtnici, veliki poduzetnici

Aktivnosti projekta: Prihvatljiva ulaganja su:

a) ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu su prihvatljiva ako se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata;

b) revizije i sustavi energetske učinkovitosti;

c) studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila.

 

 

Izvor: GRAD SPLITSlužba za gospodarstvo, turizam, međunarodne i europske fondove

Odsjek za međunarodne i europske fondove

www.split.hr