ZAGREB, 5. svibnja 2017. (Hina) – Primjena HRK SDD platne sheme odnosno izvršavanje izravnih terećenja prema SEPA pravilima započinje 5. lipnja 2017. godine, objavila je u petak Hrvatska narodna banka (HNB) u priopćenju s ovotjedne sjednice Nacionalnog odbora za platni promet. 

Nacionalni odbor za platni promet potvrdio je da su, u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA-u, stečeni uvjeti da HRK SDD (SEPA) shema započne s primjenom 5. lipnja 2017. godine, navodi se u priopćenju sa sjednice odbora održane 3. svibnja koji je središnja banka objavila na svojim internet stranicama.

Također, vezano uz migraciju postojećih izravnih terećenja na SEPA izravna terećenja, Nacionalni odbor za platni promet je razmotrio i prihvatio koncept migracije koji je predložio Odbor za upravljanje nacionalnim shemama.

Predloženi koncept temelji se na važećim odredbama Zakona o platnom prometu, i to prije svega u dijelu odgovarajućeg informiranja korisnika platnih usluga (platitelja) u obliku izmjena okvirnih ugovora (općih uvjeta) o uslugama izravnog terećenja, o postupku i rokovima prelaska izvršenja postojećih izravnih terećenja na izvršenje u skladu sa SEPA shemom, kao i o svim pravima koja im s time u vezi pripadaju. U skladu s prihvaćenim konceptom provest će se i ažuriranje Nacionalnog plana migracije na SEPA-u u najkraćem roku, navodi se u priopćenju.

Kako se nadalje ističe na sjednici su predstavljeni i raspravljeni rezultati ankete o stupnju uvođenja SEPA standarda u Republici Hrvatskoj, a koju je provela Hrvatska narodna banka.

Rezultati ankete upućuju na zadovoljavajući stupanj primjene SEPA standarda uz potrebu dorada u području informiranja korisnika putem poruka predviđenih SEPA standardima te tehnološkog unapređivanja kanala zaprimanja specifičnih vrsta platnih naloga, zaključuje se u priopćenju.

SEPA (jedinstveno područje plaćanja u eurima; engl. The Single Euro Payment Area) jest područje u kojem pravne i fizičke osobe zadaju i primaju plaćanja u eurima, unutar Europskog gospodarskog prostora, pod istim osnovnim uvjetima, s istim pravima i obvezama, neovisno o mjestu na kojem se nalaze i neovisno o tome je li riječ o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima. Provedba SEPA projekta u Hrvatskoj u tehničkom smislu predstavlja i djelomičnu reformu platnog sustava budući da se i provedba nacionalnih transakcija usklađuje sa SEPA pravilima i formatima.

Cilj inicijative SEPA-e je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa, a područje SEPA-e obuhvaća 34 države – sve članice EU-a te Island, Lihtenštajn, Norvešku, Švicarsku, Monako i San Marino.

U svrhu ostvarivanja ciljeva postavljenih SEPA-om, razvijeni su novi platni instrumenti, i to SEPA kreditni transfer i SEPA izravno terećenje koji se koriste za plaćanja u eurima na cijelom SEPA području.

Kreditni transfer je nacionalna ili prekogranična platna usluga kojom se račun za plaćanje primatelja plaćanja odobrava za platnu ili niz platnih transakcija na teret platiteljeva računa za plaćanje od strane pružatelja platnih usluga kod kojeg se vodi platiteljev račun za plaćanje, na osnovi instrukcije koju daje platitelj.

Izravno terećenje je nacionalna ili prekogranična platna usluga za terećenje platiteljeva računa za plaćanje, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja.

Hrvatska je ulaskom u EU bila obvezna usvojiti SEPA pravila za sve nacionalne i prekogranične transakcije u eurima, a hrvatska bankovna zajednica, u suradnji s HNB-om, je odlučila da će se ta pravila primjenjivati i na sve kunske transakcije.

U Hrvatskoj je izvršenje SEPA platnih transakcija započelo u lipnju prošle godine odnosno 6. lipnja 2016. kada je uveden novi format zbrojnog naloga za prijenos.

Od 5. lipnja 2017. uvodi se izravno terećenje po novim pravilima odnosno svaki primatelj plaćanja može direktno ugovoriti uslugu izravnog terećenja sa svojim korisnikom usluga (platiteljem).

Inače, u svibnju 2013. osnovan je i Hrvatski SEPA forum (HSF) osnovan je u svibnju 2013. godine, sa zadaćom promoviranja SEPA platnih usluga prema javnosti i korisnicima platnih usluga. Tako je primjerice u lipnju 2014. pokrenuta internetska stranica www.sepa.hr, tiskan je SEPA letak u sto tisuća primjeraka, HFS je organizirao i 55 radionica diljem Hrvatske, održane su prezentacije na stručnim konferencijama, itd.

(Hina)