Predstavljanje konačnih Smjernica održava se danas u 14:30 (CET) i bit će uživo prenošeno na BEREC-ovoj  internetskoj stranici (www.berec.europa.eu). Pitanja se mogu uputiti putem Twittera koristeći #BERECpublic ili slanjem na adresu elektroničke pošte press@berec.europa.eu 

ZAGREB, 30. kolovoza 2016. – Europsko regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) danas objavljuje Smjernice nacionalnim regulatornim tijelima o provedbi pravila o mrežnoj neutralnosti. BEREC-ova zadaća za izradu Smjernica proizlazi iz Uredbe o pristupu otvorenom internetu čiji je sastavni dio i tzv. mrežna neutralnost (dalje: Uredba). Smjernice daju upute nacionalnim regulatornim tijelima koje se uzimaju u obzir pri provedbi pravila i procjeni specifičnih slučajeva.

Nakon sastanaka s dionicima na europskoj razini održanih u prosincu 2015. i radionica s visokim akademskim, pravnim i tehničkim stručnjacima održanih u veljači 2016., BEREC je pokrenuo šestotjednu javnu raspravu o nacrtu smjernica, koja je završila u četvrtak, 18. srpnja u 14 sati. Broj pristiglih komentara tijekom javne rasprave (481.547) jedinstven je u dosadašnjoj praksi javnih rasprava BEREC-a, a zaprimljeni su komentari raznih subjekata i to: civilnog društva, javnih ustanova i neovisnih stručnjaka, operatora – pružatelja usluga pristupa internetu, pružatelja sadržaja i aplikacija te drugih dionika.

Ured BEREC-a obradio je zaprimljene komentare te je na osnovu temeljite procjene ažurirana gotovo četvrtina odredbi u završnim Smjernicama.

Smjernice se objavljuju zajedno s pripadajućim izvješćem s javne rasprave koje sažima komentare dionika s javne rasprave i način na koji su oni uzeti u obzir. S obzirom na veliku količinu komentara, izvješće je usredotočeno na sažetak glavnih tema te odgovarajuće komentare. Svi komentari, koji nisu povjerljive prirode, bit će objavljeni zasebno do 30. rujna.

U finalizaciji Smjernica BEREC je uzeo u obzir mnoge, često suprotstavljene, komentare. Po pitanju određenih tema neki od dionika željeli su da BEREC uđe dublje u tematiku, dok su drugi htjeli da odredbe BEREC-a budu manje obvezujuće, ovisno o njihovoj strani gledišta. BEREC ovo smatra znakom kako je na mnogim područjima njegov inicijalni pristup postigao odgovarajuću ravnotežu u skladu s BEREC-ovim tumačenjem Uredbe.

Među odredbama koje je BEREC odlučio izmijeniti ili dopuniti, pojašnjene su one koje su se na javnoj raspravi pokazale kao nedovoljno razumljive ili su izazivale nejasnoće. Nadalje, BEREC je dao i dodatne primjere, gdje je za to bilo potrebe, te približio tekst Smjernica odredbama Uredbe i recitalima iz preambule Uredbe.

Usvajanjem Smjernica BEREC je dao osnovu nacionalnim regulatornim tijelima za dosljednu provedbu Uredbe. BEREC će u budućnosti poticati stalnu razmjenu iskustava između nacionalnih regulatornih tijela o njihovom načinu implementacije Uredbe.

BEREC objavljuje smjernice o mreznoj neutralnosti

Predstavljanje konačnih Smjernica održava se danas u 14:30 (CET) i bit će uživo prenošeno na BEREC-ovoj internetskoj stranici (www.berec.europa.eu). Pitanja se mogu uputiti predsjedavajućem BEREC-a za 2016., g. Wilhelmu Eschweileru te nadolazećem predsjedavajućem BEREC-a za 2017., g. Sébastienu Sorianu, kao i dopredsjedniku stručne radne skupine BEREC-a za mrežnu neutralnost, g. Frodeu Sørensenu, putem Twittera koristeći #BERECpublic ili slanjem na adresu elektroničke pošte press@berec.europa.eu

Svoj doprinos u izradi Smjernica, kao član BEREC-a, dala je i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). HAKOM smatra da je BEREC usvajanjem Smjernica pružio nacionalnim regulatornim tijelima osnovu za dosljednu primjenu odredbi Uredbe u praksi, a što je jedan od preduvjeta za očuvanje otvorenog interneta.

Za daljnje informacije može se koristiti adresa elektroničke pošte press@berec.europa.eu ili press@hakom.hr

Više o Smjernicama može se pronaći u dokumentu BEREC-a (Factsheet)

NAPOMENA O BEREC-u:

Europsko regulatorno tijelo za elektroničke komunikacije BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) sastoji se od Odbora regulatora, koji je sastavljen od čelnika 28 nacionalnih regulatornih tijela. BEREC savjetuje Europsku komisiju i sastavna nacionalna regulatorna tijela te pomaže Europskom parlamentu i Vijeću u svezi pitanja o  primjeni regulatornog okvira EU-a za elektroničke komunikacije. BEREC nastoji osigurati ravnopravno tržišno natjecanje i dosljednost regulacije na unutarnjem tržištu elektroničkih komunikacija za korist europskih potrošača.

Za više informacija kontaktirajte http://berec.europa.eu/eng/net

Pratite BEREC na društvenim medijima

Twitter: @BERECeuropaeu

LinkedIn

YouTube