Privatni smještaj je na koljenima. Ova čudna i za jug Hrvatske loša turistička sezona, natjerala je mnoge privatne iznajmljivače za odjavu kategorizacije. Do 15. rujna na području Dubrovačko neretvanske županije 475 iznajmljivača odjavilo je svoje smještajne kapacitete s gotovo 1000 ležajeva. Od toga broja gotovo 60 posto su kapaciteti na području Grada Dubrovnika! Što će biti do kraja godine kada se moraju platiti svi paušalni iznosi, porezi turističkih pristojbi i članarina teško je predvidjeti.

Privatni smještaj i odjava kategorizacije

Dovoljno je možda pogledati oglasnike za cjelogodišnje iznajmljivanje stanova koji su se ponovno vratili na tržište nekretnina. Pitanje je hoće li se oni ikada više i vratiti na ono turističko. Sasvim je neizvjesno kakav će biti turizam budućnosti. U međuvremenu, iznajmljivači koji su odradili bar jedan dan ove sezone, suočivši se s velikim brojem otkazanih rezervacija trebaju platiti sve financijske obveze prema državi, gradu i HTZ-u.

Pad poslovanja od 93%

Grad Dubrovnik je zakupcima poslovnih i javnih površina u svom vlasništvu kakva je primjerice Gradska kavana od travnja naplaćivao najviše polovicu cijene zakupa.Za srpanj je izdao čak 93 posto manje račune! Toliki pad poslovanja približno pokazuje i svaki pojedini iznajmljivač ove krizne sezone. Njima se oprostila samo jedna rata i umanjila pristojba makar imali jedno jedino noćenje u apartmanu u kojem su na sve uloženo platili PDV. Sigurno je da će broj otkazanih postelja rasti s novom godinom.

Cijeli članak možete pročitati na: turizam24.com

Foto: Pixabay