Zajednička poljoprivredna politika jedno je od područja u koje Europska unija najviše ulaže. Ruralni razvoj, kao važna sastavnica te politike, financira se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Fond financira čak 2.026 milijarde eura, od ukupnih 2.383 milijarde eura koliko je namijenjeno za Program ruralnog razvoja. Ostatak se pokriva iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

Glavni ciljevi Programa su potaknuti konkurentnost poljoprivrede, osigurati i uspostaviti održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim promjenama i uravnotežiti teritorijalni razvoj ruralnih područja.

Jedan od najbitnijih ciljeva Programa ruralnog razvoja je demografska obnova ruralnih područja u Republici Hrvatskoj koja su opustošena. Jednom od mjera Programa potiče se razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja. Ostanak ili dolazak mladih u ruralna područja želi se postići osiguravanjem primjerenih uvjeta za život i rad. Tako je veoma bitno zaposliti mlade i izvan poljoprivrednih zanimanja.

„Uvjeren sam da ćemo mjerama poput ove potaknuti razvoj hrvatskih sela i zaustaviti odlazak naših mladih u Njemačku, Irsku, Austriju…, to je naša dužnost i obaveza!“, izjavio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić.

Očekujemo uskoro objavu dva natječaja za mikro i mala poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe koje su nositelj ili član OPG-a i pokreću nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnom području:

  • „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području“ – moguće je dobiti čak 100% bespovratnih sredstava u iznosu do maksimalnih 50 000 eura.
  • „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ -moguće dobiti 70% bespovratnih sredstava u odnosu na vrijednost projekta, u iznosu do maksimalnih 200 000 eura.

Cilj ovih natječaja je ulaganje u nepoljoprivredne aktivnosti koje će ojačati gospodarstvo i potaknuti doseljavanje i ostanak stanovništva u ruralnom području. Nepoljoprivredne aktivnosti uključuju poljoprivredno gospodarstvo i turizam, ulaganja u hotele, razne tradicijske obrte, izrade suvenira i mnoge druge.

IZVOR: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (www.strukturnifondovi.hr)

ruralni razvoj 001