ZAGREB, 16. veljače 2016. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić danas je u Hrvatskom saboru s projektnim partnerima predstavila novi projekt financiran REC (Rights, Equality and Citizenship) programom Europske komisije pod nazivom „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“ čija je krovna tema ekonomsko osnaživanjem žena. Nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, partneri na projektu su Hrvatsko narodno kazalište u Splitu, Udruga Riječi/Prave/Predstave i MAMFORCE (Spona komunikacije), a projekt podržavaju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstvo poduzetništva i obrta.

Uvodnu riječ dala je predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, Gordana Sobol, koja je izrazila svoju podršku projektu i istaknula njegov značaj te izrazila zadovoljstvo što se predstavlja upravo u zgradi Hrvatskog sabora.

103

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, pozdravila je sve prisutne i istaknula da stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca nema i neće biti dok god će privatne obaveze – briga o kućanstvu, djeci i starijim članovima obitelji, biti isključivo ili prvenstveno odgovornost žene i dok god će se smatrati da je to njezina prirodna uloga. U suvremenom svijetu, ovakva je podjela rodnih uloga neodrživa jer predstavlja veliko opterećenje za one žene koje se žele uključiti na tržište rada, napredovati na radnom mjestu ili se uključiti u aktivnosti na mjestima gdje se donose političke ili gospodarske odluke važne za lokalnu zajednicu ili društvo u cjelini. Budući da svako demokratsko društvo može napredovati samo ako se oslanja na bogatstvo različitosti, a to uključuje i sudjelovanje žena, njihovog potencijala, njihovog znanja i vještina na svim razinama, tada moramo mijenjati ustaljeni način percepcije rodnih uloga i poticati ravnopravniju raspodjelu obaveza vezanih uz obitelj.

Tako, na primjer, osim prilagodbe zakonske regulative, koja, na primjer omogućuje očevima da koriste rodiljne i roditeljske dopuste, važno je mijenjati i odnos poslodavaca prema očevima koji koriste ili bi koristili tu mogućnost. Važno je i mijenjati društvenu percepciju o „muškim“ i „ženskim“ zanimanjima kako žene koje se sve više uključuju u takozvana muška zanimanja i pokazuju da mogu, znaju i hoće, ne bi doživljavale probleme ili društveni podsmijeh i nepovjerenje, baš kao i muškarci koji se žele baviti zanimanjima koja su tradicionalno bila ženska (na primjer primalje, odgojiteljice u vrtićima, krojačice). Važno je i osigurati dostupnost svih javnih servisa (jaslica, vrtića, cjelodnevnog boravka u školama, domova za starije i nemoćne i dr.).

Stoga su ciljevi projekta, istaknula je pravobraniteljica, uklanjanje rodnih stereotipa, nametnutih rodnih uloga i „muških“ i „ženskih“ profesija, usklađivanje obiteljskog i poslovnog života za žene i muškarce, uklanjanje nejednakosti unutar obitelji, edukacija poslodavaca o važnosti senzibiliziranog pristupa prema majkama te promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama razvoja djeteta.

Specifičnost ovog projekta je inovativnost u pristupu i provedbi projektnih aktivnosti. U tu svrhu odabrali smo suradnju s dvije prominentne umjetničke organizacije – HNK Split i organizacijom Riječi/Prave/Predstave – koje će za potrebe projekta razviti dramaturški sadržaj koji se bavi razbijanjem rodnih stereotipa. U fokusu će biti učenici i učenice završnih razreda srednjih škola koji/e se pripremaju na ulazak na tržište rada ili nastavljaju sa svojom profesionalnom edukacijom. Interaktivne predstave zamišljene su kako bi motivirale učenike/ce da preispitaju vlastitu percepciju podjele obaveza u kućanstvu i obitelji između muškaraca i žena i da usvoje normu da su oba spola jednako odgovorna za ispunjavanje privatnih obaveza.

104

Okupljenima su svoju ulogu u projektu predstavili i projektni partneri; intendant HNK Split, Goran Golovko, ukratko je predstavio povijest HNK Split i objavio da je već objavljen natječaj za novi dramski tekst u sklopu projekta. Predstava koja bi se radila temeljem odabranog teksta, ili tekstova, gostovati će u srednjim školama i na scenama u županijama Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj. Osnovni ciljevi predstave bit će razvijanje svijesti o tradicionalnim rodno pristranim stereotipima i društvenoj praksi o ulozi žene u obitelji, društvu i profesionalnom okruženju, stimuliranje kritičke re-evaluacije ovakvih socijalnih stereotipa, te promoviranje aktivne uloge očeva u formativnim godinama razvoja djeteta. Vicko Bilandžić, voditelj odjela za EU fondove u HNK Split, govorio je o tome kako je došlo do suradnje s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova te predstavio hodogram aktivnosti u okviru projekta koje će provoditi HNK Split.

Zahvaljujući partnerstvu s MAMFORCE-om, o čemu je govorila Dijana Kobas Dešković, razvijat će se metodologija koja će mjeriti poslovne uvjete i rodnu ravnopravnost u javnim institucijama, državnim tijelima i javnim poduzećima te malim i srednjim poduzećima. Oni najbolji bit će nagrađeni poznatim MAMFORCE i DADFORCE certifikatom u javnim institucijama, državnim tijelima, javnim poduzećima te malim i srednjim poduzećima.

Glumac Zijah Sokolović iz partnerske organizacije Riječi/Prave/Predstave, koja je do sada primila mnoštvo nagrada, među kojima i specijalnu nagradu UN-a, kratkim prikazom dramskog teksta pokazao je kakve predstave će se osmišljavati i igrati za učenike/ce srednjih škola u Sisku, Bjelovaru, Osijeku i Varaždinu.

Na kraju su se okupljenima obratile i Jadranka Huljev ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Božena Gajica Uzelac ispred Ministarstva poduzetništva i obrta, dva ministarstva koja će svako iz svojih nadležnosti podržati projekt i omogućiti provedbu aktivnosti.

Moderator predstavljanja bio je Goran Selanec, zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, koji je ukratko sažeo planirane rezultate cijeloga projekta.

Trajanje projekta je dvije godine, a projekt je započeo 1. siječnja 2016. godine. Vrijednost projekta je 437.172,29 EUR,  s tim da Europska unija sudjeluje s 350.000 EUR.

 

IZVOR: Ured pravobraniteljce za ravnopravnost spolova, http://www.prs.hr/index.php/podrucja-aktivnosti/progress-projekt/1878-pravobraniteljica-s-projektnim-partnerima-u-hrvatskom-saboru-predstavila-novi-eu-projekt