Povodom Međunarodnog dana žena, Terracon Business News u suradnji s Poduzetničkim centrom Solin, organizira okrugli stol na temu “Poduzetništvo na ženski način”.

Okrugli stol će se održati 07. ožujka 2016. godine, u Gundulićevoj 36 (Vinoteka Viola).

Cilj okruglog stola jest kroz raspravu i razmjenu iskustava u poduzetništvu otvoriti aktualne teme o specifičnostima ženskog poduzetništva, institucionalnim preprekama i preporukama s kojima se susreću žene u poduzetništvu, izazovima, vještinama kao i percepciji žena poduzetnica u medijima. Također, osim zaključaka i preporuka koje će biti iznesene na samom kraju konferencije, ključni cilj jest i umrežavanje žena poduzetnica i stavaranje novih kontakata s ciljem učenja i povezivanja što je osobito značajno za žene poduzetnice koje tek započinju svoj poduzetnički pothvat.

Moderatorice okruglog stola su:

Doc. dr. sc. Marija Boban, Glavna i odgovorna urednica Terracon Business News-a i Pročelnica Katedre za ekonomske i financijske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Ivana Ninčević, mag.oec, Predsjednica i direktorica Poduzetničkog centra Solin i Projektnog centra Solin.
Panelistice na okruglom stolu su:
Nikolina Mimica, mag.iur., savjetnica uprave Terracon d.d.
Katarina Šuta, dipl.ing., Županija Splitsko-dalmatinska – Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije)
Maja Bakotin, dipl.oec., vlasnica agencije “Weddings in Split, Croatia”
Ivana Šilović, dipl.iur., novinarka – Hrvatska Radio Televizija
Iris Ban, dipl.ing.graf.teh., Studio Iris d.o.o.

Trajanje okuglog stola predviđeno je od 11 – 13h. Nakon toga će biti upriličen prigodni domjenak u Vinoteci Viola.

Broj sudionika je ograničen stoga je nužno poslati prijavu na mail marija@terracon.hr do petka, 04. 03. 2016. do 15h.