ZAGREB, 11. rujna 2017. (Hina) – Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kroz nove web servise i putem seminara u više gradova tijekom rujna i listopada poduzetnicima i potrošačima želi pomoći i olakšati razumijevanje i poslovanje na unutarnjem tržištu EU, istaknuto je u ponedjeljak na prvom takvom seminaru u sjedištu HUP-a u Zagrebu.

“Ministarstvo gospodarstva kroz nove servise nudi svu pomoć i informacije za kvalitetniji nastup i lakše poslovanje na tržištima EU-a, ali i prava poduzetnika i potrošača na tom tržištu, i nadamo se da će članicama HUP-a koristiti”, kazao je glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Davor Majetić.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić najavila da će slični seminari biti organizirani tijekom rujna i listopada i u Osijeku, Splitu i Varaždinu, kako bi se što više poduzetnika upoznalo sa servisima i pomoćima koje im nudi Ministarstvo za lakše poslovanje na tržištima EU.

“Hrvatska je članica EU-a, ali jasno je da članice imaju i neke različite propise, osim onih zajedničkih za sve temeljem direktiva i primjene EU stečevina u zakonodavstvu. Zbog tih različitosti pokrenuli smo nove web servise koji će bar dijelom pomoći poduzetnicima u rješavanju određenih problema pri razumijevanju propisa pojedinih članica EU-a gdje posluju i samog poslovanja s tim članicama”, poručila je Dalić.

Navela je pritom neke od primjera pomoći koje pružaju ti servisi, od onih vezanih za izmjene nacionalnih zakonodavstava kroz uredbe i pravilnike u pojedinim članicama i problema s kojima se poduzetnici suočavaju u odnosu s državnim i poreznim vlastima po pojedinim članicama, do onih oko različitih digitalnih certifikata i potpisa.

“Očekujemo da ćemo kroz ovakve seminare bolje poduzetnicima u Hrvatskoj, pa i potrošačima, približiti regulative i propise u drugim zemljama članicama EU-a. Ministarstvo nudi niz alata i servisa za to, povezano je i s drugim članicama kroz niz internetskih portala, što znači i da se naši poduzetnici ne moraju sami boriti s administracijama drugih država u pitanjima primjerice plaćanja poreza, izmjena zakona, tehničkih osobina proizvoda, kvalitete usluga i drugo kojima moraju udovoljiti za plasman na tržišta EU-a”, istaknula je Dalić.

Dodala je i da je cilj servisa i seminara približiti alate i mehanizme za bolje razumijevanje EU tržišta, a pogotovo malim i srednjim poduzetnicima te građanima. Neki od tih alata, predstavljeni na seminaru u HUP-u, su i hrvatske inicijative, dok su ostali alati Europske komisije koje koriste sve države članice, poput CUT-a, SOLVIT-a, TRIS-a, Jedinstvene kontaktne točke za proizvode, Kontaktna točka za usluge, IMI, Europski potrošački centar Hrvatska i drugi koji se mogu vidjeti na stranicama Ministarstva gospodarstva.

(Hina)