TBN: Kristina Ercegović: Projekt ‘Business Cafe’

Jedna od sudionica okruglog stola 'Poduzetništvo na ženski način' koji su povodom Međunarodnog dana žena organizirali Terracon Business News i PSC Solin bila je i Kristina Ercegović, vlasnica licence i inicijator projekta Business Cafe. Budući da suvremene tehnologije omogućavaju lakšu komunikaciju, gospođa Kristina Ercegović uključila se [...]