Jedna od sudionica okruglog stola ‘Poduzetništvo na ženski način’ koji su povodom Međunarodnog dana žena organizirali Terracon Business News i PSC Solin bila je i Kristina Ercegović, vlasnica licence i inicijator projekta Business Cafe.

Budući da suvremene tehnologije omogućavaju lakšu komunikaciju, gospođa Kristina Ercegović uključila se u rad okruglog stola putem Skype-a iz Zagreba te nam predstavila svoj rad i svoj projekt Business Cafe. Isječak iz okruglog stola mozete pogledati pod poveznicom TBN video dolje.