Marija Boban: Izbjeglička kriza i ekonomija masovnih migracija

Prošlog vikenda u Stockholmu je održana konferencija "The Current European Affairs" u organizaciji Jarl Hjalmarson Foundation. Uz niz ostalih aktualnih tema, od kojih se moje predavanje odnosilo na iskustvo Hrvatske u EU prvih nekoliko godina ("Croatia in the EU – Experiences from the first years"), [...]