Pad indeksa potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj

Prema podacima iz posljednjeg priopćenja Državnog zavoda za statistiku ostvaren je pad indeksa potrošačkih cijena (CPI) u siječnju 2016. godine u odnosu na prosinac 2015. godine, što znači da su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku niže za 0,7%. Cijene dobara su u [...]