Poduzetništvo na ženski način

Povodom Međunarodnog dana žena, Terracon Business News u suradnji s Poduzetničkim centrom Solin, organizira okrugli stol na temu "Poduzetništvo na ženski način". Okrugli stol će se održati 07. ožujka 2016. godine, u Gundulićevoj 36 (Vinoteka Viola). Cilj okruglog stola jest kroz raspravu i razmjenu iskustava u [...]