HAKOM-ovi stručnjaci proveli su opsežnu višemjesečnu akciju mjerenja smetnja koje dolaze iz Italije te uzrokuju probleme prijmu hrvatskih radijskih i televizijskih programa duž naše cijele jadranske obale i na otocima. Novih 680 prijava smetnja upućeno je administraciji Italije sa zahtjevom za njihovim uklanjanjem, o čemu je istovremeno izvještena i Međunarodna telekomunikacijska zajednica (ITU).

ZAGREB, 25. listopada 2016. – Stručnjaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) proveli su opsežnu akciju mjerenja smetnja koje dolaze iz Italije te uzrokuju probleme prijmu hrvatskih radijskih i televizijskih programa. Rezultat višemjesečnih aktivnosti, koje su započete u lipnju, novih je 680 prijava smetnja upućenih administraciji Italije sa zahtjevom za njihovim uklanjanjem, o čemu je istovremeno izvještena i Međunarodna telekomunikacijska zajednica (ITU), odgovorna za provedbu međunarodnih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija. Broj smetnji i prijava na razini je prošle godine, a tijekom proteklih osam godina Talijanima je poslano ukupno 3900 prijava. Mjerenja su se provodila duž cijele obale i na otocima, od Savudrije na sjeveru do Prevlake na jugu Republike Hrvatske (RH), gdje su smetnje najizraženije. Problem ometanja hrvatskih radijskih i televizijskih programa od strane talijanskih, međunarodno neusklađenih odašiljača, datira unazad nekoliko desetljeća, a početkom prelaska na digitalnu televiziju u sjevernoj Italiji te puštanjem u rad novih međunarodno neusklađenih odašiljača u prosincu 2010., dodatno je narušena kakvoća prijma digitalne televizije u priobalnom dijelu Istre. Daljnjom digitalizacijom u Italiji do kraja 2012. smetnje su se proširile i na ostali dio jadranske obale sve do Prevlake, a ista razina smetnji, uz manje oscilacije, nastavljena je posljednjih nekoliko godina. Veliki problem predstavljaju i talijanske smetnje radijskim programima, koje su posebno izražene u ljetnim mjesecima, kada su zbog povoljnijih uvjeta rasprostiranja elektromagnetskih valova smetnje iz Italije još izraženije te znatno narušavaju mogućnost slušanja hrvatskih FM radijskih postaja.

Posebnim programom mjerenja, HAKOM ulaže velike napore kako bi se postojeće smetnje na televizijskim i radijskim frekvencijama u priobalnom dijelu RH uklonile te kako bi se izbjegle nove smetnje iz Italije. Nakon provedenih mjerenja i prikupljanja dokaza, administraciji Italije šalju se prijave smetnji za odašiljače, koji protivno međunarodnim propisima odašilju na frekvencijama dodijeljenim RH i koje je potrebno isključiti iz rada. HAKOM nije u mogućnosti izdati izravan nalog za isključivanje, s obzirom na to da se ometajući odašiljači nalaze u drugoj državi, izvan nadležnosti HAKOM-a.

O problemu međunarodno neusklađenih odašiljača, koji stvaraju smetnje, HAKOM redovito izvješćuje nadležna tijela ITU-a, Radijski regulacijski odbor (RRB) i Direktora Radiokomunikacijskog ureda (BR) te traži pomoć u rješavanju ovog pitanja za RH. Intervencijama HAKOM-a spriječene su neke dodjele novih frekvencija od strane talijanske administracije, koje bi dodatno uvećale postojeće smetnje. Ulaskom RH u Europsku uniju, HAKOM je pokrenuo inicijativu i aktivno se uključio u rješavanje problema smetnji između Italije i susjednih država putem Radne grupe o prekograničnoj koordinaciji pri savjetodavnoj Skupini za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom Europske komisije. U okviru ove radne skupine ostvareni su određeni pozitivni pomaci u području televizije, ali na području FM radija stanje je i dalje nepromijenjeno. Kao rezultat aktivnosti RH i HAKOM-a, Italija je donijela uredbe i poseban zakon temeljem kojih je izmijenjen plan TV frekvencija te su izuzete one frekvencije koje smetaju susjednim zemljama, osnovan je kompenzacijski fond i osigurana novčana sredstva te propisan postupak za isključivanje ometajućih odašiljača. Rezultati implementacije donesenog plana trebali su biti vidljivi već krajem 2015., kad su trebali biti isključeni talijanski odašiljači koji uzrokuju smetnje mreži digitalne televizije u RH. Rokove za uklanjanje smetnji talijanska administracija jednostrano je pomicala nekoliko puta, a značajniji pomaci u uklanjanju smetnji s talijanske strane do danas nisu učinjeni. Ove godine rok za uklanjanje smetnji bio je u travnju 2016., da bi na posljednjem sastanku Radne grupe o prekograničnoj koordinaciji talijanska administracija predstavila hodogram promjene kanala kroz zakonsku uredbu i natječaj kojim se planira ukloniti smetnje do kraja studenog 2016. O svim aktivnostima u ovom području HAKOM izvješćuje nadležna ministarstva, prije svega Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, koja su se uključila u rješavanja ovog problema i na diplomatskoj razini. Tijekom posljednjih nekoliko godina dobivena su brojna obećanja i rokovi za rješavanje smetnji, potpisani su sporazumi i zaključci s predstavnicima Ministarstva regionalnog razvoja, talijanskog regulatornog tijela AGCOM-a i diplomacije, ali nažalost, Italija do danas nije uklonila niti jednu značajniju smetnju prijavljenu od strane RH.

# # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70
Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr