Analiza kreditnog rejtinga poduzetnika prema metodologiji Fine pokazala je da na području RH 1.251 poduzetnik posluje s minimalnim rizikom od nastupanja statusa neispunjavanja obveza te se na rejting skali svrstava u A razrede (A1 – poduzetnici sa zanemarivom vjerojatnosti zastoja u plaćanju, A2 – poduzetnici s najnižom vjerojatnošću zastoja u plaćanju i A3 – poduzetnici s vrlo niskom vjerojatnošću zastoja u plaćanju).

Od navedenih 1.085 najstabilnijih poduzetnika koji posluju u okolnostima pandemije bolesti COVID-19, najviše njih (nominalno) posluje u području djelatnosti C – Prerađivačka industrija (263 poduzetnika) i G – Trgovina na veliko i malo (259 poduzetnika).

Popis najstabilnijih poduzetnika u RH

Popis najstabilnijih poduzetnika u RH – poduzetnici s najmanjom vjerojatnosti nastupanja statusa neispunjavanja obveza, prema metodologiji FINE dostupan je na poveznici

Cijeli članak možete pročitati na: lider.media

Foto: Pixabay