Iz Udruge Franak javljaju kako su guverneru Hrvatske narodne banke Borisu Vujčiću poslali predstavku na temelju članka 46. Ustava RH kojom traže da im odgovori na pitanja vezano za novac koji banke duguju potrošačima na temelju ništetnih odredaba o valutnoj klauzuli CHF i promjenjivoj kamatnoj stopi.

– Na temelju kolektivne presude potrošači imaju pravo na obeštećenje, što je potvrđeno sve do Ustavnog suda, i nikakvih dvojbi oko toga više nema, osim za konvertirane kredite, o čemu će odluku donijeti Sud EU. HNB je dužan kao regulator poslovanja banaka naložiti bankama da rezerviraju novac za potrošačke tužbe. Zbog toga smo poslali 1. veljače 2022. guverneru Vujčiću nekoliko pitanja na koja on mora dati odgovor – ističu u priopćenju.

Pitanja koja su uputili guverneru HNB-a glase:

1. Jeste li naložili bankama da rezerviraju novac potreban za ispunjenje tužbenih zahtjeva iz dosad podignutih pojedinačnih tužbi u slučaju franak?

2. Jeste li naložili bankama rezervaciju novca zajedno s pripadajućim zateznim kamatama po tužbama?

3. Jesu li banke rezervirale novac potreban za ispunjenje dosadašnjih tužbenih zahtjeva?

4. Koliko je ukupno dosad rezervirano novca za ispunjenje tužbenih zahtjeva u slučaju franak?

5. Imaju li banke osuđene u slučaju franak dovoljno slobodnog kapitala odnosno dovoljno likvidnosti da saniraju 20 do 40 milijardi kuna štete hrvatskim potrošačima iz slučaja franak?

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr