Hrvatska Vlada je odlučila pokloniti povjerenje bankama kao i svih ovih godina te im bez zakonskog rješenja prepustiti da osmisle, ponude i donesu uvjete vezane za odobravanje i naplatu troška zatražene mjere odgode plaćanja kredita za vrijeme epidemije – negodovali su iz Udruge Franak u kojoj kažu da građani cijeli dan pregledavaju web stranice svojih banaka ne bi li napokon ugledali kome, na koliko i pod kojim uvjetima će moratorij biti odobren.

– Informacije su opskurne, telefonski ih možete dobiti na kapaljku, a najvažnije pitanje je na koji način će građani nakon isteka korištenja mjere odgode plaćanja platiti redovnu kamatu koju banke navode da će obračunavati, ali je neće naplaćivati zajedno s glavnicom u periodu korištenja mjere, no koja mora doći na naplatu prije ili kasnije – komentiraju u UF-u tr za primjer navode rješenje PBZ-a:

“U razdoblju moratorija kreditne obveze, kamata će se obračunavati, ali se neće naplaćivati. Obračunata kamata će dospjeti jednokratno nakon isteka razdoblja moratorija, ugovorena kamatna stopa se ne mijenja, a banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij.”

Cijeli članak možete pročitati na: vecernji.hr

Foto: Pixabay