Udruga Franak prijavila je Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji zbog toga što je Vrhovni sud RH povrijedio Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju EU, te je predložila pokretanje postupka protiv Republike Hrvatske na Sudu EU!

Među temeljnim povredama koje je počinio Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH), iz udruge Franak navode kako kao zadnja sudska instanca nije uputio prethodno pitanje Sudu EU vezano za pitanje iz oglednog postupka niti je obrazložio zbog čega nije postavio pitanje Sudu EU, mada je to kao zadnja sudska instanca morao učiniti.

Nadalje, VSRH je po vlastitoj volji, per se, odlučio kako su sporazumi/aneksi za konverziju valjani bez ispitivanja njihove nepoštenosti, samo zbog toga jer su konverzije provedene na temelju zakona.

Također, Vrhovni sud je odbio ispitivati nepoštenost sporazuma unatoč tome što su predmet (valuta CHF) i cijena (promjena kamatne stope odlukom banke) pravomoćno utvrđeni ništetnima od početka ugovornih odnosa; proizvoljno i arbitrarno je tumačio odluku Suda EU C-118/17, Dunai te je presudu Dunai tumačio na način da je mađarski zakon za konverziju bio prisilan za potrošače, da je hrvatski zakon bio dobrovoljan za potrošače, a da pritom nije uopće obrazložio kakav utjecaj to ima na rješenje iz oglednog postupka.

Vrhovni sud je svojim postupanjem onemogućio potrošačima pristup Sudu EU, a bio je obvezan osigurati taj pristup. Zanemario je činjenicu da se potrošači niti jednom izrekom u aneksima nisu odrekli svojih prava na temelju Direktive 93/13, niti je to bilo dopušteno ugovoriti.

Ističu također kako je u svojoj arbitrarnoj interpretaciji prava Vrhovni sud čak suspendirao pravne norme iz Zakona o obveznim odnosima, tumačeći kako su konverzijom ukinuta prava potrošača koja dolaze iz tih zakona, te je protivno volji dviju ugovornih strana, potrošača i banke, Dodatke ugovora svojom arbitrarnom odlukom pretvorio u nove ugovore.

U udruzi Franak osvrnuli su se i na istup Đure Sesse, predsjednika Vrhovnoga suda RH u intervjuu Jutarnjem listu, te navode kako pet dana nakon objave rješenja iz oglednog postupka grubo prekoračuje svoje ovlasti i prejudicira pravorijek rješenja svojim arbitrarnim i potpuno neutemeljenim tvrdnjama kako nema posljedica vezanih za ništetnost u temeljnim ugovorima.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay