Mirovinski fondovi moći će s aspekta valutnog rizika više, odnosno ‘neograničeno’ ulagati u eursku imovinu.

Uvođenje eura kao službene valute u Hrvatskoj pred vratima je. Analize i rasprave o prednostima i nedostacima ove monetarne tranzicije, iako ne u cijelosti iscrpljene, polako odlaze u drugi plan.

Istovremeno se stručni i javni fokus prebacio na operativno-tehničke aspekte provedbe konverzije te pitanje zaokruživanja cijena i inflacijskog doprinosa konverzije koji je dodatno aktualizirala i osnažila trenutačna globalna realnost snažnog rasta cijena i posljedičnog pada standarda. Međutim, ona ujedno ovaj mogući efekt relativizira i marginalizira u kontekstu već poodmakle inflacijske dinamike.

Najjasnija i najistaknutija korist uvođenja eura svakako je eliminacija valutnog rizika kojem su domaće gospodarstvo i svi njegovi sektori izloženi, direktno ili indirektno.

Upravo su subjekti sektora financijskih usluga, što obuhvaća društva za osiguranje, mirovinske i investicijske fondove i društva koja njima upravljaju, investicijska društva, leasing i faktoring društva kao i infrastrukturu domaćeg tržišta kapitala, istaknuli to kao najveću prednost uvođenja eura u anketi koju je provela Hanfa početkom 2022. godine.

Cijeli članak možete pročitati na: poslovni.hr

Foto: Pixabay