Ideja Marka Rakara, Vuka Vukovića i ostalih stručnjaka o prijenosu duga na temelju preplaćenih kamata “švicaraca” od građana je naišla na žestok otpor. Očekivano, javno su se usprotivile banke, pri tom tvrdeći da je njihove klijente uznemirilo pismo koje su primili od kompanije Druga Fundacija, a u kojem se objašnjava da imaju pravo na tužbu na temelju preplaćenih kamata za kredite u švicarskim francima.

Manje očekivano, iz nekog razloga se Večernji list jako angažirao da propitkuje zakonitost Rakarove i Vukovićeve kompanije da koristi javne podatke iz zemljišnih knjiga. Sasvim legitimno, ali od kad je objavljeno da su građanima koji imaju tražbine za preplaćene kamate “švicaraca” došla pisma u kojima im se nudi prijenosu potraživanja, Večernji je objavio seriju od nekoliko tekstova o tome smiju li se koristiti zemljišne knjige u tu svrhu.

Nitko ne vidi problem s ponudom osim banaka. I Večernjeg lista

Podsjećamo, ponuda tvrtke Druga Fundacija je da prenese tražbinu od građana koji imaju pravo tužiti banke za preplaćene kamate po kreditima u “švicarcima”, u slučaju uspješne tužbe će isplatiti građanima 75 posto dosuđenog iznosa, a preuzeti ostalih 25 posto. Troškove postupka preuzima kompanija na sebe, a time i rizik.

Cijeli članak možete pročitati na: index.hr

Foto: Pixabay