Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici donijela uredbu kojom je odredila najviše cijene naftnih derivata i to za litru Eurosupera95 u visini od 11,37 kuna, Eurodizela od 11,29 kuna te Eurodizela BS plavog od 6,5 kuna za litru, sve s PDV-om.

Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, temeljem prijedloga Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, uslijed ponovnog velikog porasta maloprodajnih cijena naftnih derivata.

Tom uredbom se cijene za litru Eurosupera95 ograničavaju na maksimalno 11,37 kuna, Eurodizela na 11,29 kuna te Eurodizela BS plavog na 6,5 kuna za litru, sve s PDV-om.

Maksimalne maloprodajne cijene određene su za neprekinuto razdoblje od najduže 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe. Nova Uredba stupa na snagu s danom objave u Narodnim novinama.

Cijeli članak možete pročitati na: novac.jutarnji.hr

Foto: Pixabay