ZAGREB, 5. siječnja (Hina) – Vlada je u četvrtak prihvatila akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva na temelju kojeg se do kraja ove godine planiraju poduzeti 104 mjere, a očekuju se uštede za poduzetnike u iznosu od 1,5 milijardi kuna.

“Ovo je napor Vlade koji je u duhu da će 2017. godina biti godina poduzetništva i da ćemo fokus staviti na realni sektor i na kreiranje povoljnije klime za poslovanje u Hrvatskoj, za ulagače i poduzetnike koji žele imati poticajno poslovno okruženje u zemlji”, istaknuo je premijer Andrej Plenković na početku sjednice.

Namjera je Akcijskog plana, dodaje Plenković, administrativno rasteretiti gospodarstvo, a napravljen je u okviru aktivnosti Vlade temeljenih na Nacionalnom programu reformi i Direktivi o uslugama u unutarnjem tržištu.

Planom su predviđene 104 mjere koje će biti poduzete do kraja ove godine i na temelju njih očekuje se ušteda za poduzetnike od 1,5 milijardu kuna, a Plenković najavljuje i daljnje aktivnosti glede regulatorne reforme.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić kazala je kako taj paket označava početak reforme poslovne klime, što je i jedan od glavnih stupova politike Vlade.

Cilj paketa je provedba mjera koje će pojeftiniti poslovanje i smanjiti njegovu reguliranost te dati doprinos poboljšanju poslovne klime, istaknula je.

Akcijski plan donosi 104 mjere u područjima zaštite na radu, zdravstvene i sanitarne zaštite, energetske učinkovitosti, poslovnog nastana, trgovine, osnivanja poduzeća, dodala je.

Istaknula je neke od mjera koje donosi plan, pa će tako u području zaštite na radu poduzetnici moći samostalno putem on-line obrasca izrađivati procjene rizika za zaštitu na radu što predstavlja uštedu od 450 milijuna kuna.

Smanjit će se, primjerice i trošak edukacije osoba zaduženih za pružanje prve pomoći te cijena usavršavanja radnika za zaštitu na radu za 50 posto, pojednostavit će se i evidencija radnog vremena, dok će se obveza provođenja sanitarnih i zdravstvenih pregleda smanjiti sa dva put godišnje na jedan put.

Dalić je kazala da očekuje da će provedba plana ići relativno brzo tako da će najznačajnije mjere biti provedene tijekom prve polovine ove godine. Mjere koje se odnose na pojednostavljivanje otvaranja poduzeća i obrta te mjere koje koriste informatizaciju i digitalizaciju kao metodu pojeftinjenja imaju nešto duži rok, a to je do kraja godine.

Osnivanje povjerenstva za smanjivanje i ukidanje neporeznih davanja

U sklopu Plana, Vlada je donijela odluku o osnivanju Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja te usvojila zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti.

Što se tiče aktiviranja Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja, Dalić je kazala mu je zadaća ažurirati registar neporeznih davanja, analizirati postojeće vrste neporeznih nameta i temeljem analize svrsishodnosti nameta smanjiti ih za 30 posto i time uz provedbu Akcijskog plana realizirati i dodatne uštede za gospodarstvo tijekom 2017. godine.

Na čelu tog povjerenstva bit će potpredsjednica Dalić, a činit će ga predstavnici nadležnih središnjih tijela državne uprave, a stalni članovi bit će i predstavnici koje će imenovati Hrvatska udruga poslodavaca. Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

Najveće uštede planirane pri zaštiti na radu

Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva se sastoji od 2 velika dijela: mjere za smanjivanje suvišnih administrativnih troškova poslovanja i mjere za liberalizaciju tržišta profesionalnih usluga.

Cilj prvog dijela Akcijskog plana je do kraja 2017. rasteretiti gospodarstvo za prosječno 30 posto uštedom od 1,5 milijarde kuna, a drugog dijela olakšati pristup tržištu profesionalnih usluga, što će omogućiti više konkurencije u području revizije, odvjetništva i auto škola.

Najveće uštede za poduzetnike planiraju se u području zaštite na radu, za 1,3 milijarde kuna, sa sadašnjih 2,38 milijardi.

Uštede u području sanitarnih i zdravstvenih uvjete predviđene su u iznosu od oko 97 milijuna kuna, sa sadašnjih 207 milijuna kuna.

Tako, primjerice, kod izdavanja sanitarne iskaznice za osobe koje na radnom mjestu dolaze u kontakt s hranom predložit će se smanjenje učestalosti obavljanja zdravstvenih pregleda s dva put na jednom godišnje, čime bi poduzetnici uštedjeli 50 posto ili ukupno 83,3 milijuna kuna.

U području pokretanja poslovanja planirane su uštede u iznosu od 37,5 milijuna kuna, sa sadašnjih gotovo 54 milijuna.

U području otvaranja obrta raznim mjerama planirane su uštede od 2,9 milijuna kuna, sa sadašnjih 3,1 milijun.

U području energetske učinkovitosti u gradnji planirane su mjere kojima bi se uštedilo 9,3 milijuna kuna, dok sada poduzetnici plaćaju 23,3 milijuna.

Od pojedinih mjera, u akcijskom planu Vlade ističe se da će kod administrativnog rasterećenja od suvišnih troškova cjelokupan proces pokretanja poslovanja trgovačkog društva biti omogućen elektroničkim putem, bez obveze ovjere dokumenata kod bilježnika i izrade pečata.

Prijava Poreznoj upravi i na obvezna osiguranja također će biti elektronička, kao i otvaranje računa u banci. Time će poboljšati pozicije na ljestvici Doing Business u području pokretanja poslovanja, ističe se u akcijskom planu.

Nadalje, za 25 posto se snižava cijena ispita za agente za posredovanje u prometu nekretnina, za 58 posto se snižava cijena izobrazbe za energetsko certificiranje u području gradnje.

Radi olakšanja pristupa tržištu profesionalnih usluga, primjerice, ukida se ograničenje marketinga odvjetnika i regulacija fiksne tarife za izvansudske odvjetničke usluge pravnog savjetovanja i davanja mišljenja, te ograničenja broja novoosnovanih autoškola po pojedinoj županiji ovisno o procjeni države, pa će se auto škole moći slobodno osnivati prema tržišnim uvjetima ukoliko ispunjavanju uvjete kvalitete.

Ukida se fiksna regulacija minimalne cijene nastavnog sata u autoškoli, zatim propisivanje starosti autobusa kao uvjeta da bude korišten za pohađanje vožnje.

Među ostalim ukida se i ograničenje trajanja ovlaštenja revizora na 3 godine, a za 30 posto se snižavaju cijene ispita i obveznih članarina pri strukovnim komorama za porezne savjetnike i revizore te obvezna članarina za odvjetnike.

Snižavanju se cijene javnobilježničkih usluga, a kroz nekoliko mjera provodit će se novouvedena zakonska mogućnost da se pristojbe naplaćuju elektronički, bez obveze kupnje državnih biljega.

Ujedno, Vlada na inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pokreće razvoj brzih i jednostavnih e-usluga za pokretanje posla i e-dozvola za pristup tržištu usluga u nizu sektora, bez papira i biljega.

E-usluge će biti dostupne putem već uspostavljene Jedinstvene kontaktne točke za usluge psc.hr. Time se potiče daljnja digitalizacija administrativnih procesa te štedi barem 70 posto vremena i novca na traženje informacija o pokretanju poslovanja i ispunjavanje formalnih obveza.

(Hina)