U drugom dijelu razgovora s državnim tajnikom Josipom Bilaverom o prijedlogu novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, (prvi dio pročitajte OVDJE) govorimo o uvođenju novih instrumenata nadzora i kontrole koji bi dugotrajno trebali sačuvati pomorsko dobro od uzurpacije i devastacije. Prijedlog zakona je do 17. prosinca u javnom savjetovanju, a nakon toga Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prijedlog šalje Vladi na usvajanje. Odatle će u Sabor na prvo čitanje…

Kakve će dakle ovlasti imati komunalni redari? Hoće li moći zaustaviti radove na pomorskom dobru i ispisati kaznu počinitelju?

– Moći će zaustaviti radove i ispisati kaznu. Preciznije, moći će izdati mjeru zabrane korištenja pomorskog dobra i naložiti uklanjanje s pomorskog dobra nelegalnih objekata ili građevine te naložiti povrat pomorskog dobra u prvobitno stanje, sukladno njegovoj prirodi i namjeni. Također će imati ovlasti izricanja novčanih kazni koje će se, ovisno o težini prekršaja, kretati između 30 i 130 tisuća eura. Time želimo poslati jasnu poruku da nema više tolerancije za nelegalnu uzurpaciju i nelegalno građenje na pomorskom dobru.

Hoće li prihod od kazni ostati JLS-u?

– Novčana kazna prihod je JLS.

Što će, pored takvih komunalnih redara, raditi Lučke kapetanije, a što inspektori?

– Svi će raditi sličan posao. Ideja je da sve instituciji imaju bolju koordinaciju i da se međusobno nadopunjuju. Komunalni redar je sigurno onaj koji će prvi doći u doticaj s počinjenjem nekog djela, on je taj koji može pozvati Lučku kapetaniju ili Carinu ako se radi o koncesioniranom području, a može i sam djelovati ako u tom trenutku oni nisu u mogućnosti izaći na teren.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Foto: Pixabay