Potkraj ovoga ožujka donesen je novi Zakon o komasaciji. Bila bi dobra vijest da se napokon ide u raspetljavanje imovinskih i drugih problema te počne okrupnjavati poljoprivredno zemljište, da se iza toga ne krije još jedna blamaža hrvatskog zakonodavstva. Naime, novi je zakon smijenio potpuno beskoristan istoimeni zakon iz 2015. godine

Kakvo obrazloženje!

Naime, u obrazloženju zašto se ide u izradu novog Zakona o komasaciji i stavlja izvan snage istoimeni zakon koji je donesen 2015. navodi se sljedeće: ‘Na temelju do sada propisanog postupka za komasaciju poljoprivrednog zemljišta nije proveden nijedan postupak, što utječe na učinkovitost korištenja poljoprivrednog zemljišta s obzirom na rascjepkanost zemljišta i velik broj zemljišnih čestica male površine. Zakonom se nisu na adekvatan način u praksi mogli ostvariti cilj i svrha komasacije poljoprivrednog zemljišta, zbog čega se ne može očekivati ni napredak u poljoprivrednoj proizvodnji.’

Navedeno obrazloženje znači da smo punih sedam godina imali na snazi zakon s veoma važnom svrhom, pojednostavnjeno, s pravnom pomoći kako bi se okrupnile poljoprivredne parcele i tako napredovalo u poljoprivrednoj proizvodnji u kojoj je jedna od glavnih zapreka baš usitnjenost parcela, što znatno otežava uporabu modernih strojeva u poljoprivrednoj proizvodnji (od mehanizacije nadalje). Punih sedam godina trpjeli smo neučinkovit zakon i nikada nitko, očito, za to nije odgovarao.

Cijeli članak možete pročitati na: lidermedia.hr

Foto: Pixabay