Za dolazak na rad u Hrvatsku strani radnici, među ostalim, moraju predočiti potvrdu o nekažnjavanju, što je u redu. HUP se uspio izboriti da se ovjera ne mora prevesti na hrvatski ako je izdana u internacionalnom obliku i na engleskom jeziku. Ali ostala je obveza nadovjere potvrde, što u mnogim slučajevima sve znatno komplicira.

Naravno, nameće se pitanje zašto nam je uopće potrebna nadovjera ili apostil. Riječ je o obvezi koja proizlazi iz Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu, a bitno je znati i da je još 1961. potpisan međunarodni ugovor – Haška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. koja je na snazi u Republici Hrvatskoj od 1993. Ta konvencija (koja ima nadzakonsku snagu za države koje su je prihvatile) ima članak 3. st. 1. i 2., koji glasi: ‘Ako postoji potreba legalizacije javnih isprava – ovjera vjerodostojnosti potpisa, svojstva, pečata, žiga na javnim ispravama, umjesto legalizacije isprave može se staviti apostil. Međutim, formalnost navedena u prethodnom stavku ne može se zahtijevati ako je ona zakonima, propisima ili običajima koji su na snazi u državi u kojoj se isprava predočava ili sporazumom između dvije ili više država ukinuta, pojednostavnjena ili ako je takva isprava oslobođena legalizacije.’

Šteta je golema

Stoga je HUP potpuno u pravu kada tvrdi da je Hrvatska bila i ostala slobodna otkloniti obvezu apostiliranja, to je bila samo mogućnost, a ne i obveza.

Cijeli članak možete pročitati na: lider.media

Foto: Pixabay