A odgovor na pitanje zašto banke agresivnije ne podižu kamatne stope na depozite je vrlo jednostavan – zato što im nije potrebno. Naime, banke imaju više nego dovoljno depozita da financiraju sve izdane kredite.

Prema podacima monetarne statistike, na kraju rujna 2023. ukupni depoziti domaćih sektora iznosili su 61,2 mlrd. eura, dok su istovremeno ukupni krediti domaćim sektorima iznosili 42,9 mlrd. eura.

To je relativno nova situacija za banke jer u Hrvatskoj je dugo nedostajalo domaće štednje. Sve do 2015. ukupan iznos kredita premašivao je ukupan iznos depozita u bankama, dok je danas situacija potpuno drugačija; depozita danas ima i više nego dovoljno i stoga ne čudi da se banke više ne bore kao prije da atraktivnim kamatnim stopama na štednju privuku nove depozite.

Cijeli članak možete pročitati na: slobodnadalmacija.hr

Image by moerschy from Pixabay